Konferencja harcmistrzowska „W drodze do mistrzostwa III”

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
04/08/2020
~ 5 min czytania
Inspiracją przy wyborze myśli przewodniej “Dbajmy o rzeczywistość” była zaskakująca wszystkich sytuacja związana z izolacją społeczną i tego jak sobie z tą izolacją próbujemy/próbowaliśmy poradzić. Istotny także okazał się fakt, że pomimo trudności w jakich cała społeczność się znalazła, organizacja nie skupiła się tylko na aspektach tu i teraz, tylko wciąż podejmuje kroki zmierzające do rozwoju poprzez proponowanie istotnych zmian organizacyjnych. Te zmiany dotyczą realizacji naszej misji z jednoczesnym przestrzeganiem rygorów nakładanych przez państwo, ale co istotne, dotykają spraw kluczowych dla organizacji – zmiany statutowe, wprowadzanie nowych dokumentów jak polityka środowiskowa. Czerpiąc z motywów działań instruktorów lat 40. XX wieku, realizujących program “Dziś-jutro-pojutrze”, chcemy pokazać współczesnym instruktorom różne ścieżki dbania o rzeczywistość. Dlatego podczas konferencji poruszymy obszar dobrego samopoczucia, akceptacji siebie, radzenia sobie z własnym poczuciem wartości, dążeniem do realizacji siebie, także w czasie innym, jak epidemia. Interesują nas zmiany w naszej organizacji, nie tylko te związane z pracą metodą harcerską zdalnie, ale głównie te związane z jej przyszłością i chcemy w nich czynnie uczestniczyć. Nie jesteśmy obojętni na problemy globalne, środowiskowe. Chcemy prowadzić życie codzienne i przede wszystkim pracę harcerską w zgodzie z naturą, przy poszanowaniu zasad ekologii oraz inspirować innych do takich postaw. Dobrane zagadnienia stawiają instruktora dbającego o własny komfort w centrum zdarzeń (moduł I Wellbeing). Dzięki spełnieniu, świadomemu stawianiu celów życiowych otrzymujemy osobę, która chce kreować zmiany w Związku (moduł II Nowe wyzwania), jest wrażliwa na otaczający świat, jego problemy i podejmuje działania w tym kierunku (moduł III Globalna rzeczywistość). Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne:
 1. Wellbeing,
 2. Nowe wyzwania,
 3. Globalna rzeczywistość.
Moduł I Wellbeing skupia się na dobrostanie każdej jednostki, nas jako instruktorów-harcmistrzów. Poprzez spotkanie z ekspertem – psychiatrą dowiemy się więcej o podstawach dobrego samopoczucia nas samych w aspekcie naukowym. Poszukamy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób można realizować siebie pełniąc wiele ról społecznych. W drugiej części bloku Wellbeing skupimy się na warsztatach w mniejszych grupach. Każdy z uczestników weźmie udział w dwóch zajęciach. Pierwsze z nich pomogą w zrozumieniu trudnych psychologicznie problemów (dot. depresji, wypalenia, agresji), a kolejne zostaną przeprowadzone przez ambasadorki skautowych propozycji, które dotyczą tego tematu (Lead out Loud- phm. Dominika Duszyńska, “Dobrze być sobą” – hm. Aleksandra Trędewicz). Moduł II Nowe wyzwania dotyczy wyzwań w naszej organizacji i funkcjonowania po COVID. W ramach tego bloku komenda konferencji skupi się na przedstawieniu przykładów działań w organizacji podczas pandemii. Zostanie zaprezentowanych ok. 5 filmów nadesłanych przez uczestników, które będą zalążkiem do panelu dyskusyjnego nt. „Wyzwania w trakcie epidemii”. W kolejnej części modułu przedstawimy uczestnikom planowane w organizacji zmiany. Uczestnicy wdrożą się w projekty fundamentalnego dokumentu dla organizacji – Statutu ZHP, by następnie w grupach o nich podyskutować i wypracować wskazówki, rekomendacje do dalszych prac nad zmianami. Moduł III Globalna rzeczywistość pozwoli przybliżyć globalne problemy. Mamy poczucie, że jako organizacja możemy dać przykład działań w wielu kwestiach, w tym stosując wprowadzoną 30.05.2020 r. Politykę środowiskową w ZHP. Podczas konferencji uczestnicy wezmą udział w prelekcji „Zero waste”, warsztatach “bliżej natury”. Chcemy, aby sytuacja w jakiej znalazł się świat w wyniku pandemii, nie zmieniła naszego podejścia do ekologii i ważnych kwestii związanych z traktowaniem środowiska. Poruszane podczas warsztatów tematy mają wskazać, jak prostymi działaniami można zadbać o planetę, także w codziennym życiu. Do tworzenia podsumowania tego modułu chcemy zaprosić kilka ciekawych osób: znanych medialnie, ekspertów, prekursorów trendów. Mamy nadzieję, że nagrają nam kilkuminutowe filmiki ze swoją wypowiedzią dot. globalnych problemów, które będą dobrą formą refleksyjną i przedstawią szerszą perspektywę wyzwań dzisiejszych czasów.
 • Termin: 26.09.2020 r. (sobota)
 • Miejsce: HOW Smerzyn na terenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
 • Czas: 8:30 – 19:00
 • Uczestnictwo: Liczba uczestników konferencji jest limitowana i wynosi 80 uczestników – harcmistrzów i osoby z otwartą próbą harcmistrzowską. Konferencja zostanie zorganizowana, jeżeli zgłosi się co najmniej 30 uczestników.
 • Nocleg: Istnieje możliwość noclegu w dniu 25/26 lub 26/27 września na terenie HOW Smerzyn – 30,00 zł lub 25,00zł z własnym śpiworem.
 • Strój: Zapraszamy do uczestnictwa w mundurach harcerskich.
Odpłatność: instruktorzy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w wysokości 60,00 zł (dofinansowanie z programu rządowego ROHiS), pozostali instruktorzy 120,00 zł należy przelać na konto SI Quercus do 31.08.2020 (data księgowania wpłaty): Bank Spółdzielczy w Koronowie 49 8144 0005 2011 0111 4883 0011 Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz Tytułem: Składka zadaniowa konferencja harcmistrzowska, imię i nazwisko. W ramach odpłatności zapewniamy: uczestnictwo w konferencji, obiad, przerwy kawowe, zajęcia warsztatowe, dyplom uczestnictwa. Zgłoszenia na konferencję obowiązują zapisy on-line od 01.08.2020 za pośrednictwem formularza. Zadania przed konferencyjne: nagrać ok. 2 min. filmik przedstawiający refleksję na temat działań harcerskich w czasie pandemii Waszego środowiska (drużyny, szczepu, hufca), np. w zakresie służby, działań wychowawczych bądź kształceniowych podejmowanych przez instruktorów, przygotować swoje podsumowanie/refleksje nt. Moje mistrzostwo w czasie pandemii w formie własnego nagrania (1 min.) lub w formie pisemnej (max. 2 strony). Zagadnienia poruszane podczas nagrania lub eseju powinny odpowiadać na pytania:
 • W jaki sposób swoimi działaniami wpłynęłam/wpłynąłem na zmiany w otaczającym mnie środowisku oraz w organizacji oraz czy zmiany w otaczającym środowisku i organizacji wpłynęły na mnie, mój instruktorski rozwój?
 • Na ile moja potrzeba dbania o samorozwój jest spójna z aktualnymi potrzebami środowiska?
 • Czy podczas pandemii osiąganie mistrzostwa na instruktorskiej drodze daje szanse na zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach życia?
Zadania prosimy przesyłać do 31.08.2020 na [email protected] Osoba do kontaktu: hm. Katarzyna Dulska [email protected]