zhp.pl

Start Służba Braterstwo Dostarczamy ciepłe posiłki do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Dostarczamy ciepłe posiłki do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

UDOSTĘPNIJ
, / 267
Dostarczamy ciepłe posiłki do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Od chwili zamknięcia szkół wiedzieliśmy, że przed nami 2 trudne zadania: utrzymanie działalności gromad i drużyn przez pracę w internecie oraz pomoc potrzebującym na terenie działania naszego hufca. Dlatego zgłosiliśmy gotowość współpracy w czasie epidemii wszystkim gminom z naszego powiatu, ośrodkom pomocy społecznej i policji.

Trzy gminy natychmiast odpowiedziały i zaproponowały nam współpracę. Celem naszej służby jest codzienne dostarczanie seniorom i podopiecznym MGOPS ciepłych posiłków i robienie dla nich niezbędnych sprawunków. Odbiorcami naszej służby są mieszkańcy powiatu wielickiego, którzy zgłaszają się do nas indywidualnie lub za pośrednictwem MGOPS w gminach. Dziennie dostarczamy posiłki do ponad 40 osób!

Harcerską służbę, na terenie gminy Wieliczka oraz całego powiatu wielickiego, pełnią pełnoletni członkowie Hufca Wieliczka Związku Harcerstwa Polskiego. Jest to kilkanaście osób gotowych nieść pomoc lokalnym instytucjom oraz wielickim seniorom, w zakresie robienia zakupów, zakupu leków czy wyprowadzania psa. Od kilku dni harcerki i harcerze, podzieleni na dwa zespoły, dostarczają posiłki niemal 50 podopiecznym MGOPS w Wieliczce, oferują im również pomoc w niezbędnych sprawunkach. Wolontariusze stosują się do wszystkich zaleceń sanitarnych, udzielając pomocy osobom zdrowym (nie w kwarantannie), ograniczając do minimum kontakt osobisty z osobami, którym pomagają.

Służba, czyli czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, jest podstawowym elementem harcerskiego wychowania, dlatego będzie pełniona przez członków wielickiego hufca ZHP tak długo, jak będzie to potrzebne.

Pierwszy miesiąc naszej służby na terenie Powiatu Wielickiego:
👭 13 dorosłych wolontariuszy, działających wymiennie w 2 zespołach zadaniowych;
🚗 1200 przejechanych kilometrów po mieście i gminie Wieliczka;
🍲1300 ciepłych posiłków dostarczonych do podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce;
🎁20 paczek od Campus Misericordiae Ośrodek Wsparcia Dziennego Caritas Kraków dowiezionych do potrzebujących;
😷 50 masek ochronnych wręczonych wielickim seniorom;
🧺 kilkukrotne zakupy dla sąsiadów i nie tylko;
📞 1 konsultacja telefoniczna w sprawie obsługi komputera przez osobę starszą.

Wędrownicy oraz instruktorzy Hufca ZHP Wieliczka

PASSWORD RESET

Zaloguj się