Zostań członkiem Wydziału ds. Szczepów GK ZHP

Marta Jeżak
09/05/2019
~ 1 min czytania
Czujesz się specjalistą do spraw szczepów? Masz doświadczenie jako komendant lub członek komendy szczepu? Posiadasz stopień podharcmistrza? Zostań członkiem Wydziału ds. Szczepów Głównej Kwatery ZHP.
Wydział ds. Szczepów powstał na bazie Zespołu projektowego ds. programu wsparcia szczepów, który został powołany w celu realizacji części Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 13 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej. W wyniku jego prac przygotowany i uchwalony został Program wsparcia szczepów.
Do głównych zadań wydziału należało będzie nadzorowanie wdrożenia Programu wsparcia szczepów. W tym celu poszukujemy instruktorów i instruktorek, którzy będą podejmować działania w jednym z obszarów:
- organizacja;
- kształcenie;
- promocja;
- redakcja tekstów.
Już dziś wypełnij ankietę rekrutacyjną. Będzie ona aktywna do 21 maja 2019 roku. Wydział będzie działał w ramach struktury Obszaru Pracy z Kadrą i podlegał członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą hm. Joannie Skupińskiej.