Zloty drużyn Nieprzetartego Szlaku

Marta Jeżak
26/04/2019
~ 2 min czytania
Nieprzetarty Szlak to działalność ZHP na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Już wkrótce odbędą się dwa ogólnopolskie zloty integracyjne dla środowiska NS.
  • Ogólnopolski Integracyjny Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP Sandomierz 2019
organizowany jest przez II Drużynę Harcerską ZHP Nieprzetartego Szlaku "Sokoły", Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny "Radość życia" w Sandomierzu oraz Komendę Hufca ZHP Sandomierz. Zlot odbędzie się w dniach 10-12 maja 2019 roku. Do uczestnictwa zapraszamy 6-osobowe lub 8-osobowe zastępy oraz 2 pełnoletnich opiekunów. Zgłoszenia na Zlot wg załączonej karty należy przesłać w formacie doc. pocztą elektroniczną do 6 maja 2019 roku na adresy: Anna Swatek ([email protected]) Katarzyna Domagała ([email protected]). Wpisowe wynosi 35 zł. PROGRAM-VI-ZLOTU-NS
  • XXXII Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP
organizowany jest przez Stowarzyszenie "Mamy wielkie serca" w Stemplewie, V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Starostwo Powiatu Łęczyckiego, Chorągiew Łódzką ZHP, Hufiec ZHP Uniejów, Główną Kwaterę ZHP. Zlot odbędzie się w terminie 24-26 maja 2019 roku w Stemplewie. Drużyny powinny być reprezentowane przez 4-8 harcerzy z maksymalnie dwoma pełnoletnimi opiekunami (jeden opiekun na 4 dzieci). Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie pisemne. Koszt zlotu wynosi 35 zł od uczestnika (opiekunowie gratis). Zgłoszenie oraz zgody i oświadczenia przedstawiciela ustawowego wraz z wpłatą należy przesłać do dnia 13 maja 2019 roku na adres: Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie, z dopiskiem: "Zlot NS Stemplew 2019". 32_ZLOT_NS__ZHP_Stemplew_2019