zhp.pl

Start Aktualności Zgłoszenie na szkolenie tutorów SWA

Zgłoszenie na szkolenie tutorów SWA

UDOSTĘPNIJ
, / 532
Zgłoszenie na szkolenie tutorów SWA

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu trenerskim do programu Odznaki Skautów Świata (Scouts of the World Award). To najważniejsze odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

Szkolenie odbędzie się w Łodzi w dniach 24-26 stycznia 2020. Uczestnicy nauczą się, jak planować i przeprowadzać Odkrycie SWA oraz jak wspierać podopiecznych w realizacji Służby SWA. Dodatkowo będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność związana jest z obszarami, którymi zajmuje się program Odznaki SWA – pokój, rozwój i środowisko naturalne.

Absolwenci szkolenia będą mogli samodzielnie organizować Odkrycia SWA oraz pełnić funkcję Tutora SWA, czyli opiekuna projektów Służb SWA. Udział w szkoleniu wynosi 50 zł. Zgłoszenia do 13 stycznia 2020 roku. Uczestnicy muszą mieć być minimum w stopniu przewodnika. Szczegółowych informacji udziela krajowy koordynator ds. SW hm. Maciej Czechowski przez maila gajusz@zhp.net.pl.

Aby zdobyć Odznakę Skautów Świata każdy z uczestników musi przejść 3 etapy związane z
pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym:

  1. Odbyć 21-godzinne szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
  2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny, czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).
  3. Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, aby wspomagać i doradzać innym w ich drodze do nagrody.

Więcej na temat idei „Odznaki Skautów Świata” znajdziecie w wytycznych programowych zamieszczonych na stronie CBP.

PASSWORD RESET

Zaloguj się