XI Ogólnopolski Integracyjny Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP Dęblin 2019

Marta Jeżak
16/04/2019
~ 2 min czytania
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, 1 Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, Chorągiew Lubelska ZHP, Komenda Dęblińskiego Szczepu ZHP „Feniks” oraz 20 i 21 Drużyna Nieprzetartego Szlaku ZHP zapraszają na XI Ogólnopolski Integracyjny Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP Dęblin 2019. Zlot odbędzie się w dniach 16-19 maja 2019 roku w Dęblinie (1 Dębliński Batalion Drogowo- Mostowy im. gen. Romualda Traugutta, Dęblin, ul. Saperów 5). Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 50 zł. W Zlocie mogą uczestniczyć patrole max. 10-osobowe (8 uczestników i 2 opiekunów) działające we wszystkich środowiskach harcerskich: gromady zuchowe, drużyny Nieprzetartego Szlaku, wychowankowie Świetlic Środowiskowych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej. Zgłoszenia na Zlot wg załączonej karty należy przesłać pocztą elektroniczną do 6 maja 2019 roku na adresy: [email protected] oraz [email protected]. W razie pytań związanych z uczestnictwem prosimy o kontakt z phm. Pawłem Jaraszkiem telefonicznie (502 720 842) lub mailowo ([email protected]). Informacje o zasadach uczestnictwa, warunkach zakwaterowania, programie, zadaniu przedzlotowym i formie płatności znajdują się w załączniku. ZAPROSZENIE I PROGRAM XI OGÓLNOPOLSKIEGO INTEGRACYJNEGO ZLOTU DRUŻYN HS ZHP DĘBLIN 2019 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w Zlocie decydować będzie kolejność zgłoszeń.