zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie wędrowników w Zjednoczonych Emiratach Arabskich luty 2020

Spotkanie wędrowników w Zjednoczonych Emiratach Arabskich luty 2020

UDOSTĘPNIJ
, / 848
Spotkanie wędrowników w Zjednoczonych Emiratach Arabskich luty 2020

W dniach 10-19 lutego 2020 w Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie) pod patronatem Jego Wysokości Szejka Sultana III ibn Muhammada al-Kasimi, emira Szardży, odbędzie się 9. Międzynarodowe Spotkanie Skautowe pod hasłem „Skauting  & tolerancja”. Celem spotkania jest umożliwienie wędrownikom z całego świata zapoznania się z bogactwem kultury arabskiej, nawiązania kontaktów ze skautami z całego świata, zgłębienie tematu kultury tolerancji w skautingu, poznanie sposobów propagowania i wprowadzania w życie kultury tolerancji. Przedstawiciele ZHP brali udział w poprzednich spotkaniach w Szardży, w roku 2012 – nt. pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, 2016 – na temat projektów turystycznych i krajoznawczych i 2018 – na temat wartości książek i czytelnictwa.

Zaproszenie na The 9th International Scout Gathering Sharjah – Scouting & Tolerance skierowane jest do wędrowników i młodych instruktorów, mężczyzn, w wieku 18-23 lata, którzy doświadczyli w swoim życiu skautowym jak ważna jest tolerancja i są zainteresowani promocją kultury tolerancji, są gotowi podzielić się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat tolerancji oraz doświadczeniami harcerstwa i kultura Polski.

Kiedy i gdzie? Szardża, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10-19 lutego 2020

Koszt – gospodarze zobowiązują się do pokrycia kosztów podróży lotniczej i pobytu. Pozostałe wydatki (dojazd do lotniska z miejscowości zamieszkania, kieszonkowe, ubezpieczenie, koszt ekwipunku, przygotowania się do wieczoru międzynarodowego i aktywnego uczestnictwa w programie) leżą po stronie uczestników.

Wymagania rekrutacyjne 

 • Wiek – pomiędzy 18 a 23 lata,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca aktywny udział w programie oraz dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat Polski i ZHP,
 • Bieżące zaangażowanie w działalność ZHP na szczeblu drużyny, szczepu lub hufca,
 • Rekomendacja właściwego komendanta hufca do udziału w przedsięwzięciu,
 • Pozytywna opinia właściwego pełnomocnika KCh ds. zagranicznych na temat zdolności kandydata do udziału w przedsięwzięciu (znajomość języka angielskiego, otwartość na inne kultury),
 • Wiedza/doświadczenie związane z tematem przewodnim spotkania,
 • Zadeklarowanie gotowości do niezwłocznego (w ciągu 24 godzin od powiadomienia o wyborze) przesłania na adres wza@zhp.pl kolorowego skanu paszportu oraz kolorowego zdjęcia paszportowego (4 x 6 cm, białe tło) w mundurze harcerskim,
 • Zadeklarowanie gotowości do złożenia pisemnego sprawozdania z udziału w warsztatach w terminie do 21 dni po powrocie oraz służenia organizacji wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas wydarzenia,
 • Posiadanie w dniu zgłoszenia do WZA paszportu ważnego co najmniej do 10.08.2020 (zgłoszenia osób, które w momencie odpowiadania na ofertę nie mają paszportu ważnego do 10.08.2020 nie będą brane pod uwagę).

Obowiązki i zadania uczestnika:

 • Zabranie ze sobą stroju regionalnego, dwóch flag narodowych 60 x 120 cm (flagi będą podarowane gospodarzom) i najnowszych materiałów programowych ZHP oraz dwóch aktualnych zdjęć własnych w mundurze harcerskim;
 • Przygotowanie i przedstawienie na miejscu 10-minutowej prezentacji w języku angielskim na temat tolerancji, jej miejsca i znaczenia w Polsce i w ZHP z uwzględnieniem własnych harcerskich doświadczeń;
 • Zaprezentowanie kultury swojego kraju i swojej organizacji skautowej podczas wieczoru międzynarodowego.

Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail Wydziału Zagranicznego GK ZHP – wza@zhp.pl do środy 8 stycznia 2020 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane o kandydacie – imię i nazwisko, datę urodzenia, krótkie CV harcerskie, informację o poziomie znajomości języka angielskiego oraz pełne dane kontaktowe,
 • list motywacyjny zawierający powody, dla których kandydat chciałby wziąć udział w The 9th International Scout Gathering Sharjah – Scouting & Tolerance,
 • ramowy plan 10-minutowej prezentacji w języku angielskim na temat tolerancji, jej miejsca i znaczenia w Polsce i w ZHP z uwzględnieniem własnych harcerskich doświadczeń,
 • odniesienie do wszystkich wymagań rekrutacyjnych,
 • rekomendację właściwego komendanta hufca – np. w formie maila wysłanego z oficjalnego adresu przez KH na adres wza@zhp.pl

Spośród kandydatów zostanie wybrana 1 osoba.

Wydział Zagraniczny GK skontaktuje się z chorągwianym pełnomocnikiem ds. zagranicznych w celu uzyskania jego opinii nt. kandydata.  Kandydat może zawczasu poprosić chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych o wystawienie opinii i przesłanie jej do WZA lub może sam ją przesłać wraz ze zgłoszeniem.

Wysyłając zgłoszenie kandydat jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podczas czynności niezbędnych do wyłonienia i zgłoszenia organizatorom przedsięwzięcia reprezentanta ZHP.

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków. Wiek 18-23 lata jest warunkiem bezwzględnym.

Prosimy o zapoznanie się z oryginalnym ogłoszeniem o wydarzeniu od organizatora oraz z informacjami MSZ dotyczącymi pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

InternationalYouthGatheringSharjah2020

Zjednoczone Emiraty Arabskie Informacje MSZ

 

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się