zhp.pl

Start Aktualności Przewodniczący ZHP zaprasza drużynowych na konferencję “Jaka struktura ZHP?”

Przewodniczący ZHP zaprasza drużynowych na konferencję “Jaka struktura ZHP?”

UDOSTĘPNIJ
, / 605
Przewodniczący ZHP zaprasza drużynowych na konferencję “Jaka struktura ZHP?”

Druhny Drużynowe, Druhowie Drużynowi!

Rada Naczelna Związku Harcerstwa Polskiego rozpoczyna dyskusję na temat stworzenia nowego Statutu – prostego, pisanego od podstaw, a nie poprawianego bez końca, opartego o współczesne potrzeby naszej organizacji. Najpierw muszą powstać założenia, czyli określenie tego, co nam jest potrzebne, a nawet co jest nam niezbędne, a dopiero potem mogą powstać szczegółowe zapisy statutowe.

Konferencja instruktorska „Jaka struktura ZHP?”, na której będziemy o tych właśnie założeniach rozmawiać, odbędzie się 30 listopada 2019 roku w Warszawie.

Ten Statut ma być, Druhny i Druhowie, przede wszystkim dla Was. Ale żeby tak było, potrzebny jest Wasz głos, potrzebne są Wasze potrzeby, potrzebne jest Wasze zdanie. Dlatego przez większość czasu konferencji to praca w trzech panelach: dla drużynowych, dla kadry hufców i chorągwi oraz dla szczebla centralnego. Każdy panel dla innej grupy i tylko dla tej.

Oczekujemy, że na konferencji będą obecni drużynowi i to będzie najsilniejszy panel tej konferencji. Drużynowi z pewnym doświadczeniem, co najmniej ze stopniem przewodnika, którzy potrafią i chcą podzielić się z innymi swoim doświadczeniem i wiedzą, a może potrafią też spojrzeć na organizację całościowo, a nie tylko z poziomu swojej drużyny, choć to spojrzenie jest oczywiście, najważniejsze.

Druhny Drużynowe i Druhowie Drużynowi!

Serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w tej konferencji. Panel dla drużynowych poprowadzę osobiście wspólnie z druhem hm. Bronisławem Kwiatoniem Przewodniczącym Rady Chorągwi Śląskiej ale też ciągle takim jak wy drużynowym.

Dlatego, że bardzo nam zależy, aby Statut naszej organizacji, a tym samym nasza organizacja, była nakierowana na wsparcie pracy drużynowego i aby to było widoczne na każdym szczeblu tej przyszłej, może inaczej wyglądającej struktury.

Macie Druhny i Druhowie na to wpływ, ale musicie wtedy kiedy tworzymy te założenia być z nami i z nami je tworzyć. To oznacza, że musicie być z nami na tej konferencji. I bardzo nam na Waszej obecności zależy. Wierzę, że się spotkamy i Waszego głosu nie zabraknie.

Czuwaj!
hm. Dariusz Supeł
Przewodniczący ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się