zhp.pl

Start Aktualności Naczelniczka ZHP: Szczerość, szacunek dla rozmówcy oraz kultura dyskusji

Naczelniczka ZHP: Szczerość, szacunek dla rozmówcy oraz kultura dyskusji

UDOSTĘPNIJ
, / 539
Naczelniczka ZHP: Szczerość, szacunek dla rozmówcy oraz kultura dyskusji

Druhny i Druhowie!

Związek Harcerstwa Polskiego jest różnorodny i to dobrze. Często wśród instruktorów mamy odmienne zdania na te same tematy i to też dobrze. Tylko wtedy, kiedy z czymś się nie zgadzamy, kiedy inaczej patrzymy na sprawę powstaje przestrzeń do twórczych dyskusji. Żeby te dyskusje były rzeczywiście istotne i inspirujące musimy jednak szanować naszych rozmówców. To nie jest proste, kiedy dyskutujemy mając poczucie, że dostępne są dla nas tylko fragmenty informacji, że jest tylko jakaś wybrana grupa, która „wie więcej” i nie dzieli się tą wiedzą. Szczerość, szacunek dla rozmówcy oraz kultura dyskusji są szczególnie ważne rozmowach przedzjazdowych. Zjazd to nie jest koniec świata, to nie jest też nic, z czym w ZHP nie mielibyśmy już do czynienia. Nasz statut gwarantuje nam wszystkim, że w sytuacji, w której jesteśmy niezadowoleni z działań władz naczelnych albo nie zgadzamy się z kierunkiem tych działań, możemy doprowadzić do zwołania zjazdu nadzwyczajnego – to swoisty mechanizm bezpieczeństwa. Taki zjazd odbywa się po to, aby na forum najwyższej władzy ZHP móc usłyszeć wyjaśnienia od członków władz naczelnych, zważyć argumenty, które zostały przedstawione i w oparciu o fakty podjąć decyzję, co dalej jako stowarzyszenie chcemy, żeby się wydarzyło.

Zjazdy, dyskusje programowe (często prowadzone w bardzo gorącej atmosferze) a także próby zmiany władz nie są niczym niezwykłym – to przejaw korzystania z mechanizmów demokratycznych zapisanych w Statucie ZHP. Nie różnimy się tu w żaden sposób od wszystkich pozostałych demokratycznych stowarzyszeń – u nich także takie mechanizmy funkcjonują.

Pamiętajmy proszę, że to, co powinno wyróżniać nas, to cel, w którym wszystkie te działania podejmujemy, a on jest jasny: wszystko, co robimy ma przyczyniać się do realizowania misji ZHP. Obradując w trakcie zjazdu i dyskutując przed nim także tę misję realizujemy. Pokazujemy naszym harcerkom i harcerzom, jak w praktyce działają demokratyczne instytucje, jak wypracowuje się kompromisy i jak rozwiązuje się kryzysy. Dajemy tę lekcję własnym przykładem i ona naszym harcerkom i harcerzom zapada w pamięć. Nie zapominajmy o tym.

Druhny i Druhowie!

Dyskusję trzeba prowadzić w oparciu o fakty, dlatego dziś zostały opublikowane na platformie SharePoint e-zhp dla członków Związku Harcerstwa Polskiego dwa dokumenty: Uzasadnienie dla Rady Naczelnej ZHP uchwały CKR nr 32/XL/2019 ws. absolutorium dla Głównej Kwatery ZHP (pismo z dnia 17 sierpnia 2019 r.) oraz odniesienie się Głównej Kwatery ZHP do uchwały absolutoryjnej za rok 2018 (przesłane dnia 13 września 2019 r. do Przewodniczącego ZHP z prośbą o przekazanie członkom Rady Naczelnej ZHP, do przewodniczących CKR i NSH oraz komendantów chorągwi).Pismo CKR zostało opublikowane za wiedzą Druha Przewodniczącego ZHP.

Druhny i Druhowie!

Obiecywałam nam wszystkim transparentność działań i merytoryczną rozmowę. Do zjazdu nadzwyczajnego zostało niecałe 6 tygodni, to bardzo krótki czas na rozmowę opartą na faktach, zwłaszcza, że termin na przesłanie delegatkom i delegatom materiałów zjazdowych upływa zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP 12 października 2019 roku.
To jest ogromne wyzwanie czasowe, ale nie pozostaje nic innego jak się z nim zmierzyć.

Zapraszam zatem wszystkich chętnych członków ZHP do rozmowy z Główną Kwaterą ZHP o bieżącej sytuacji w trakcie webinarium 25 września 2019 roku oraz w trakcie trzech spotkań na żywo, które proponujemy, aby odbyły się w nadchodzących tygodniach. Daty i miejsca zaproponujemy w najbliższym czasie.

Deklaruję także, że jeżeli w którejś chorągwi odbywa się spotkanie instruktorskie poświęcone bieżącej sytuacji, członkowie Głównej Kwatery są gotowi do wzięcia w nim udziału.

Wciąż otwarte jest także moje zaproszenie do rozmowy z GK dla komend chorągwi, które podjęły uchwały w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego – naprawdę chcielibyśmy poznać wasze argumenty za zwołaniem zjazdu i wasze zarzuty wobec naszej pracy. Dziękuję komendom chorągwi zachodniopomorskiej i krakowskiej, które na to zaproszenie odpowiedziały.

Druhny i Druhowie!

28 października 2019 roku niezależnie od tego, jakie decyzje podejmie Zjazd Nadzwyczajny, ZHP dalej będzie wspierało wychowanie młodych ludzi, dalej będziemy zmieniali świat wokół nas na lepszy.

hm. Anna Nowosad, naczelniczka ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się