Instruktorki i instruktorzy ZHP odznaczeni Medalem „Pro Patria”

Martyna Kowacka
01/07/2019
~ 2 min czytania
Dziś w Muzeum Wojska Polskiego odbyło się podsumowanie obchodów 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Podczas spotkania kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył Medale "Pro Patria" harcerkom i harcerzom, którzy wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w przygotowaniu obchodów, przyczyniając się do kultywowania pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu wzięła również udział Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad. W gronie wyróżnionych znalazły się instruktorki i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego: hm. Karol Gzyl, hm. Dorota Kołakowska, hm. Tomasz Kujaczyński, phm. Katarzyna Roguszewska i hm. Tomasz Fliszkiewicz. Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.