zhp.pl

Start Aktualności Stwórzmy razem książkę z opowiadaniami dla zuchów

Stwórzmy razem książkę z opowiadaniami dla zuchów

fot. Konrad Kmieć
UDOSTĘPNIJ
, / 1866
Stwórzmy razem książkę z opowiadaniami dla zuchów

Stwórzmy razem książkę z opowiadaniami dla zuchów. Weź udział w konkursie i zostań jednym z autorów opowiadań, które zostaną wydrukowane jako książka. Na twoją gawędę czekamy do 8 grudnia 2019 r.

29 lutego 2020 r. obchodzić będziemy Imieniny Zucha. Chcemy, aby z tej okazji powstała książka z edukacyjnymi gawędami, która będzie pomocą dla drużynowych gromad zuchowych.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Główna Kwatera ZHP.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy członkowie ZHP.
 3. Konkurs polega na napisaniu gawędy zuchowej na wybrany przez siebie temat, która będzie nie dłuższa niż 3000 znaków bez spacji.
 4. Zgłoszone opowiadanie musi mieć aspekt edukacyjny.
 5. Zaleca się, aby gawędy tematyką nawiązywały do prawa zucha bądź celów zrównoważnego rozwoju. Jednakże w przypadkach wyjątkowych dopuszcza się możliwość wyboru gawęd spoza tej tematyki.
 6.  Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 opowiadania, wysyłając je w otwartym pliku tekstowym do 8 grudnia 2019 r. na adres promocja@zhp.pl.
 7. Po tym terminie jury wybierze najciekawsze propozycje, które następnie zostaną wydane jako książka.
 8. W przypadku wybrania danego opowiadania autor zostanie poproszony o podpisanie stosownych dokumentów udzielających licencji do opowiadania.
 9. Wysyłając pracę nadawca oświadcza, że jest autorem opowiadania.
 10. Wysyłając pracę autor oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie opowiadania korekcie.
 11. Z autorami prac wybranych do publikacji organizator skontaktuje się do 31 grudnia 2019 r.

PASSWORD RESET

Zaloguj się