Przewodniczący i Naczelniczka: ZHP jedynym kandydatem do goszczenia Światowego Jamboree Skautowego 2027

ZHP
29/09/2019
~ 3 min czytania

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że Światowy Komitet Skautowy na swoim posiedzeniu w Kuala Lumpur w dniach 28-29 września br. zatwierdził Związek Harcerstwa Polskiego jako jedynego kandydata do goszczenia Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r.

W toku konsultacji, które odbyły się na przełomie grudnia i stycznia z udziałem przewodniczących władz naczelnych ZHP i komendantów chorągwi osiągnięty został konsensus, który umożliwił wyrażenie woli goszczenia w Polsce Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r.

Decyzję Światowego Komitetu Skautowego poprzedziła analiza koncepcji organizacyjnej oraz wysłuchanie raportu z wizytacji w Polsce przeprowadzonej przez Światowe Biuro Skautowe w maju br. W trakcie tej wizytacji przedstawiciele WOSM zostali przyjęci m.in. przez ministra Wojciecha Kolarskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha oraz prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Szczegółowe spotkanie o warunkach organizacji jamboree odbyło się z Przewodniczącym ZHP, Naczelniczką ZHP i Główną Kwaterą ZHP.

Kandydatura ZHP zostanie rozpatrzona w trakcie Światowej Konferencji Skautowej, która w sierpniu 2020 r. odbędzie się w Egipcie. Wtedy zapadnie decyzja, czy gospodarzem 26. Światowego Jamboree Skautowego 2027 będzie Związek Harcerstwa Polskiego.

Wierzymy, że nasza organizacja potrzebuje wyzwań, które pozwolą jej lepiej odpowiadać na potrzeby dzisiejszej młodzieży oraz ugruntowywać pozycję ZHP jako wartościowego członka Światowej Rodziny Skautowej. Wyruszamy po przygodę, która potrwa siedem lat. To wystarczająco długi czas, by do tej przygody się przygotować i rozważnie poprowadzić proces organizacyjny, we właściwy sposób włączając w niego całe ZHP. To jamboree nie może odbywać się obok codziennych spraw Związku, ale też na etapie kandydatury nie może zdominować aktywności naszej Organizacji. Czas pomiędzy przyznaniem prawa do organizacji a realnym rozpoczęciem przygotowań w roku 2023 możemy poświęcić na wpisanie Światowego Jamboree Skautowego jako narzędzia realizującego strategiczne cele rozwojowe Związku Harcerstwa Polskiego. Z tej szansy możemy skorzystać w wielu wymiarach: budowania programu organizacji, kształcenia kadr instruktorskich, wzmacniania pozycji instytucjonalnej ZHP w kraju i za granicą, wzmocnienia wizerunku harcerstwa i budowania jeszcze większego zaufania społecznego do harcerstwa.

Goszczenie w Polsce Światowego Jamboree Skautowego 2027 nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie instruktorów, władz naczelnych i partnerów ZHP, którzy przeprowadzili kampanię "BE THE SPARK!", pozwalając skautingowi na nowo odkryć potencjał Związku Harcerstwa Polskiego. Bez tego nowego otwarcia z lat 2014-2017 skauting nie widziałby w ZHP wiarygodnego partnera.

Podejmujemy dzisiaj wyzwanie zaprezentowania ZHP Światowej Rodzinie Skautowej jako gospodarza 26. Światowego Jamboree Skautowego 2027. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom spełnimy marzenie wielu pokoleń harcerek i harcerzy, by gościć w Polsce największe wychowawcze wydarzenie dla skautek i skautów z ponad 200 krajów i terytoriów świata oraz aby pokazać im to, co harcerstwo wnosi w tworzenie ruchu ponad 50 mln dziewcząt i chłopców, którzy prowadzeni ideą założyciela skautingu Roberta Baden-Powella każdego dnia podejmują wysiłek, by tworzyć lepszy świat.

hm. Dariusz Supeł, przewodniczący ZHP hm. Anna Nowosad, naczelniczka ZHP