Ewaluacja Systemu pracy z kadrą w ZHP 2018

Marta Jeżak
09/04/2019
~ 1 min czytania
Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem, w którym znajdziecie podsumowanie działań obszaru pracy z kadrą w minionym roku. Celem opracowania jest dokonanie ewaluacji Systemu pracy z kadrą w Związku Harcerstwa Polskiego według stanu z 31 grudnia 2018 roku. Opracowanie to powstało z wykorzystaniem danych pochodzących z następujących dostępnych źródeł:
  • Ewaluacja systemu pracy z kadrą w ZHP 2015-2017,
  • Arkusz Analizy Hufca 2015-2017,
  • Arkusz Analizy Chorągwi 2015-2017,
  • Badanie drużynowego 2015-2018,
  • Rejestr Odznak Kadry Kształcącej prowadzony przez CSI ZHP.
Ewaluacja Systemu pracy z kadrą w ZHP 2018