Konsultuj grając!

Martyna Kowacka
07/02/2018
~ 1 min czytania
Główna Kwatera ZHP serdecznie zachęca, aby połączyć przyjemne z pożytecznym i wziąć udział w konsultacjach dotyczących priorytetyzacji zadań poszczególnych szczebli struktury we wspieraniu programowo-metodycznym drużynowych ZHP. Wystarczy tylko:
  1. Pobrać z CBP i samodzielnie wydrukować grę „Przede wszystkim nie szkodzić”.
  2. Rozegrać ją w gronie kadry hufca lub chorągwi w terminie do 28 lutego 2018 roku. (Gra dedykowana jest przede wszystkim kadrze programowo-metodycznej, w tym specjalnościowej, ale z powodzeniem odnaleźć się w niej mogą także członkowie ZKK i KSI. W rozgrywce przy użyciu jednego kompletu może wziąć udział od 1 do 3 graczy. Jeśli osób jest więcej, należy wydrukować więcej kompletów.)
  3. Wypełnić arkusz priorytetyzacji oraz przesłać go do 15 marca 2018 roku na adres [email protected] w formie zdjęcia lub dokumentu Excel.