Weź udział w badaniu opinii na temat pełnoletnich członków ZHP, którzy nie pełnią funkcji wychowawczych

Martyna Kowacka
30/05/2018
~ 3 min czytania

Możliwe, że kiedyś w Twoim środowisku znalazła się osoba, która została w ZHP dłużej, ale nie zdecydowała się zdobywać stopnia instruktorskiego. Dobrze się czuła w towarzystwie drużyny, szczepu czy hufca. Pomagała przy organizacji obozu czy rajdu, czasem pojawiała się na zbiórce. Zajmowała się magazynem drużyny, bądź pomagała przy rozliczeniu wyjazdu. Na obozie organizowała zajęcia z pierwszej pomocy albo pływała jako sternik z harcerzami na jeziorze. Może dobrze się czuła prowadząc fotorelację z obozu albo wspierając drużynę przy kampanii 1%? Ale nie została instruktorką/instruktorem, może dlatego, że nie czuła się dobrze w roli harcerskiego wychowawcy? Pewnie czasami pojawiały się zgrzyty - ni to kadra, ni to uczestnik, ktoś w zawieszeniu. Zawsze pomocny, ale niekoniecznie zawsze doceniany. Tą osobą może być każdy. Tą osobą możesz być Ty.

Chcielibyśmy wypracować narzędzia, które pozwoliłyby lepiej pełnić swoją funkcję kadrze, którą spróbowaliśmy scharakteryzować poniżej - KADRZE WSPIERAJĄCEJ. Jeżeli wszystko dobrze się potoczy, członkom tej grupy kadry ZHP łatwiej będzie brać udział w życiu ZHP i będziemy mogli lepiej korzystać z zasobów, które oferują nam ludzie nie sprawujący funkcji wychowawczych. Wolontariuszy, który zostali w ZHP dla pasji i pomocy drużynowym, potrzebujemy najbardziej w czasie tego badania. Jeśli czujesz się częścią kadry wspierającej, to właśnie Twoje zdanie będzie dla nas szczególnie ważne. Bo tylko Ty powiesz nam, czego tak naprawdę oczekujesz od ZHP, by łatwiej było Ci pełnić służbę na rzecz swojego środowiska. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

KIM JEST KADRA WSPIERAJĄCA? - to członkowie ZHP niebędący instruktorami, którzy wspierają działalność wychowawczą; - to również instruktorzy, o ile posiadają w tym zakresie odpowiednie umiejętności lub wiedzę specjalistyczną.

 CZYM MAJĄ BYĆ MIANA KADRY WSPIERAJĄCEJ?- powinny określać stopień kompetencji; - powinny być stopniowalne i stanowić ścieżkę rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych.

Druhno, Druhu!

Uprzejmie prosimy Cię o wypełnienie kwestionariusza, którego celem jest zbadanie opinii na temat pełnoletnich członków ZHP, którzy nie pełnią funkcji wychowawczych. Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy.

Dziękujemy! Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP Harcerski Instytut Badawczy