zhp.pl

Start Aktualności Znamy wyniki konkursu na pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej

Znamy wyniki konkursu na pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej

UDOSTĘPNIJ
, / 3285
Znamy wyniki konkursu na pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej

Znamy wyniki V edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej. Dzisiaj w Belwederze podczas uroczystej gali laureatom zostały wręczone nagrody.

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa. Komisja pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoniła finalistów w kategoriach: prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne publikacje.

W konkursie na pracę naukową o harcerstwie nagrodzono i wyróżniono następujące prace:

W kategorii praca licencjacka:

 • nagroda I stopnia dla Karoliny Jabłońskiej za pracę „Elementy pedagogiki twórczości w pracy drużyny harcerskiej”,
 • nagroda II stopnia dla Judyty Osmyk za pracę „Bohaterki dziejów Polski jako wzorce wychowawcze w pracy żeńskich drużyn skautowych Lwowa i Krakowa (1911-1939)”,
 • nagroda III stopnia dla Jędrzeja Skawiny za pracę „Wykorzystanie elementów metodyki zuchowej w terapii dzieci chorych w MPD. Studium przypadku”.

W kategorii praca magisterska:

 • nagroda I stopnia dla Niny Prach za pracę „Elementy edukacji artystycznej w harcerskiej metodzie wychowania”,
 • nagroda II stopnia dla Joanny Tync za pracę „Czuwaj – czasopismo instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego: próba monografii za lata 1990-2015”,
 • nagroda III stopnia dla Agnieszki Ganiek za pracę „Wpływ funduszy europejskich na rozwój turystyki w trzecim sektorze na przykładzie Chorągwi Śląskiej ZHP”,
 • nagroda III stopnia dla Barbary Zdankiewicz za pracę „Związek Harcerstwa Polskiego jako środowisko wychowania do rekreacji ruchowej”.

W kategorii publikacja:

 • nagroda III stopnia dla Bartosza Rzońcy za pracę „Krakowska chorągiew harcerzy w latach 1945-1950”.

Ponadto komisja oceniająca przyznała 8 wyróżnień:

W kategorii praca licencjacka:

 • wyróżnienie dla Marii Przybysz za pracę „Wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym, poprzez wykorzystanie elementów metodyki zuchowej,
 • wyróżnienie dla Zofii Domańskiej za pracę „System stopni i sprawności harcerskich jako wsparcie w dążeniu do samodzielności harcerza z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”,
 • wyróżnienie dla Aleksandry Barcz za pracę „Strategia komunikacji organizacji pozarządowej na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”.

W kategorii praca magisterska:

 • wyróżnienie dla Agnieszki Raźnej za pracę „Czynniki wpływające na przynależność dzieci i młodzieży do ZHP – na przykładzie Hufca ZHP Słubice”,
 • wyróżnienie dla Martyny Bobek za pracę „Zastosowanie elementów metodyki harcerskiej i zuchowej w pracy z uczniami w klasach I-III”,
 • wyróżnienie dla Marty Wyszkowskiej za pracę „Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny funkcjonowania organizacji pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”.

W kategorii publikacja:

 • wyróżnienie dla Marleny Piotrowskiej za publikację „Rozwój idei wolontariatu stałego w Polsce na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego, W: Współczesny wymiar społeczeństwa obywatelskiego. Tom I, red. A. Wojtaszek, A. Krawcewicz, Szczecin 2016, str. 227-243”,
 • wyróżnienie dla Dariusza Szczeciny za publikację „Harcerski klub sportowy Sopot i jego następcy”.

PASSWORD RESET

Zaloguj się