Pierwsze posiedzenie gdańskiego miejskiego zespołu ds. Jamboree 2023

Marta Bednarska
02/10/2015
~ 3 min czytania
30 września w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, który będzie pracował nad kandydaturą Związku Harcerstwa Polskiego i Miasta Gdańsk do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku. Zespół składa się z 32 urzędników Miasta Gdańska oraz 22 wolontariuszy – instruktorów ZHP. Spotkanie podzielone było na dwa seminaria – dla Dyrektorów Wydziałów Departamentów Urzędu Miasta Gdańska oraz dla osób, które bezpośrednio, z ramienia Miasta, współpracować będą z harcerzami przy tworzeniu założeń organizacyjnych Projektu Jamboree 2023 w Gdańsku. Zespół Projektu po stronie ZHP podzielony jest na dziesięć grup: Administrację i Budżet, Komunikację i Promocję, Zagospodarowanie Terenu, Kadry i Wsparcie Wolontariuszy, Międzynarodową Grupę Kontaktową, Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, Logistykę i Operacje Transportowe, Motyw Programowy, Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe. Do współpracy z poszczególnymi grupami w zakresie podobnych zadań zaproszone zostały osoby z: Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Programów Rozwojowych, Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Geodezji, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Gdańskich Inwestycji Wodnych i Komunalnych, Biura Prezydenta ds. Sportu, Wydziału Środowiska, Zarządu Transportu Miejskiego, Wydziału Finansowego, MOSiR, Wydziału Polityki Gospodarczej, Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kancelarii Prezydenta. Przedstawiciele Miasta Gdańsk oraz wolontariusze z ZHP przez dwa lata będą ściśle współpracować, po to by doskonale przygotować kandydaturę Gdańska i ZHP do oceny przez Światowy Komitet Skautowy przyznający prawo do organizacji imprezy. W ciągu najbliższych dwóch tygodni rozpoczną się spotkania robocze poszczególnych podgrup. Jakie wyzwania stoją przed międzyinstytucjonalnym zespołem? Poszczególne wydarzenia, do których należy się wspólnie przygotować to: IX 2015 - Otworzenie procesu oficjalnych zgłoszeń kandydatury do organizacji Światowego Jamboree Skautowego do Biura Światowego WOSM I 2016 - Termin oficjalnego zgłoszenia zainteresowania organizacją Jamboree IV 2016 - Aktualizacja przez Biuro Światowe WOSM wytycznych do organizacji Jamboree VI 2016 - Termin przesłania raportu wykonalności do Biura Światowego WOSM IV- VIII 2016 - Inspekcja Biura Światowego WOSM w miejscu proponowanym na Jamboree VIII 2016 - Prezentacja kandydatury na Komitecie Światowym WOSM XII 2016 - Po akceptacji Komitetu Światowego oficjalne przesłanie zaproszenia wraz z gwarancjami pod rozstrzygnięcie Światowej Konferencji Skautowej VIII 2017 - Prezentacja Kandydatury na Światowej Konferencji Skautowej w Baku. Decyzja Światowej Konferencji Skautowej w sprawie Jamboree 2023.  Życzymy wszystkim udanej współpracy! Fot. Konrad Kmieć