zhp.pl

Start Aktualności Naczelnik ZHP: Bądźmy solidarni, uczmy się wrażliwości

Naczelnik ZHP: Bądźmy solidarni, uczmy się wrażliwości

UDOSTĘPNIJ
, / 4882
Naczelnik ZHP: Bądźmy solidarni, uczmy się wrażliwości

Druhny i Druhowie!

Wszyscy z niepokojem obserwujemy sytuację uchodźców, którzy przybywają do Europy, by znaleźć dla siebie i swoich najbliższych schronienie przed wojną i głodem. Skala tego zjawiska jest bardzo poważna. Muszą się z nim zmierzyć wszyscy mieszkańcy Europy. Naszym obowiązkiem, jako organizacji wychowawczej, członka światowej rodziny skautowej jest jego dostrzeżenie i podjęcie działań oraz służby – solidarnie z innymi organizacjami skautowymi w Europie, na miarę naszych sił i możliwości.

Związek Harcerstwa Polskiego już wcześniej podejmował działania związane z problemem migracji. Jednym z nich była propozycja programowa „Uchodźcy”, której celem było przygotowanie harcerzy na kontakt z przedstawicielami innych kultur. Jej częścią była gra „Przejścia”. Cieszę się, że teraz też podejmujecie działania na rzecz uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby innych, otwarcia na drugiego człowieka. Przykładem takich działań jest rozpoczynających się dziesięć mikroprojektów Messengers of Peace – Posłańcy Pokoju. Ich celem jest m.in. inspirowanie młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde podejmowane przez harcerzy działanie, niezależenie od jego skali, wiążące się z poprawą bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa, wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju.

Nasza przyszłość to życie w społeczeństwie wielokulturowym. Dlatego też rolą wychowawców jest przygotowanie siebie, naszych zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów do życia w tej wspólnocie. Jedynym sposobem, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości jest wiedza o innych ludziach, ich kulturze i religii.

Przekazuję Wam prośbę Przewodniczących Europejskich Komitetów WOSM i WAGGGS o niepozostawanie obojętnym wobec tego wyzwania. Stańcie do służby, szczególnie na rzecz tych najmłodszych przybyszy. Przygotujmy się, że być może nadejdzie taki dzień, że będą oni członkami naszych drużyn.

Zachęcam Was do korzystania z propozycji programowych ZHP, mających na celu uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, akceptację różnych kultur, religii („Każdy inny, wszyscy równi”, „Kierunek Azja”, „Teraz Afryka”), jak też inspirujących do społecznej aktywności („Aktywni obywatele świata”). Podzielcie się pomysłami z podejmowanych przez Was zadań, zainicjujcie w Waszych środowiskach instruktorskich dyskusje na te tematy. Miejcie odwagę rozmawiać o trudnych wyzwaniach Europy, naszych fundamentach i korzeniach. Już niedługo pod hasłem „Zauważ człowieka” rozpoczniecie przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Niech nie będzie to tylko hasło na czas akcji. Niech nam towarzyszy przez cały rok, uwrażliwi na potrzeby innych ludzi i umocni nasze braterstwo.

Dziękuję Wam za Waszą wrażliwość i otwartość. Każda forma służby, którą podejmiecie na rzecz drugiego człowieka jest bardzo ważna. W ten sposób zmieniacie świat na lepszy.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica, Naczelnik ZHP


 

 

To the International Commissioners of Austria, Belgium, Czech Republic, Croatia, Estonia, Israel, Poland, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden

REFUGEE CRISIS IN EUROPE

Dear International Commissioners,

I hope this message finds you well.

All of us have felt our hearts go cold when we saw the awful pictures of the suffering of refugees who have arrived from many destinations and have experienced many different situations – rejection, aggression and sometimes even hatred.

Many of us feel helpless, unable to deal with such a massive humanitarian crisis.

Many refugees end up somewhere in Europe and many citizens have started different actions to support them – with basic needs (clothes, food, shelter), with help in the refugee applications and simply with kind, caring gestures so that they don’t feel alone and criminalised for fleeing where they felt unsafe. Many of us have been looking for a way to help but are not sure where to start.

There is a clear need now for basic goods for the refugees who are still camping outside: clothes, rain jackets, backpacks, toothbrushes and diapers, baby food or toys for the children.

If you have any suggestions, if you have explored the topic with your Scouts, if you are supporting actions, if your Scouts are doing actions to help, please share the information with us so we can collect all your actions and publish them, helping other Scouts be guided into supporting the actions of their communities, showing their Scout scarves and trying, with others making this world a better place.

On behalf of the European Scout Committee

Milena and Andrea

Dr. iur. Andrea Demarmels
Chairperson – European Scout Committee
Président – Comité Européen du Scoutisme

PASSWORD RESET

Zaloguj się