Po Zjeździe ZHP. Nowe oblicze organizacji.

ZHP
08/12/2013
~ 4 min czytania
Za nami 38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, czyli 4 dni dyskusji, wyborów i podejmowania decyzji. Jednak co najważniejsze, wytyczono kierunki rozwoju ZHP na najbliższe 4 lata, których zadaniem jest wprowadzanie coraz to nowej i lepszej jakości Związku.   Po podsumowaniu minionej kadencji, nurtujących pytaniach i wyczerpujących odpowiedziach, drugiego dnia Zjazdu delegaci wybrali nowych przywódców - Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Po raz kolejny zaufaniem obdarzona została hm. Małgorzata Sinica, natomiast Przewodniczącym ZHP wybrany został wiceprzewodniczący w ostatniej kadencji, hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni pokierują dalszymi pracami Związku i zarządzać nim będą aż do 2017 roku.   W ciągu ostatnich dwóch dni wybrane zostały również pozostałe władze naczelne - Główna Kwatera, Rada Naczelna, a także Centralna Komisja Rewizyjna i Naczelny Sąd Harcerski.   Swoją decyzją Zjazd przyjął też ponad 10 uchwał. Najważniejsze z nich, to te mówiące o kierunkach programowych ZHP, pracy z kadrą 35+, wizerunku organizacji, rozdzieleniu działalności gospodarczej od finansowej, jak również stanowisko o wyrażeniu solidarności z Ukrainą. Gremium przyjęło również uchwałę dotyczącą decyzji o rozpoczęciu starań o zorganizowanie w Polsce 25. Światowego Jamboree Skautowego. To wielka szansa zarówno dla Związku jak i dla całego kraju. Ta uchwała to historia tworzona na naszych oczach, tu i teraz. Teraz nie pozostaje nam więc już nic innego jak rozpocząć prace nad tym wyjątkowym projektem.   Zjazd dobiegł końca. Wnioski zostały wysnute, decyzje podjęte. Uczestnicy wrócili do swoich środowisk. Jednak ich zjazdowe przemyślenia zostaną z nami na nadchodzące cztery lata. Liczymy na to, że nowa jakość w ZHP pomoże nam tworzyć nowoczesne, dobre harcerstwo, rozwijające się dynamicznie i wychowujące w duchu tradycyjnych wartości. Wierzymy, że rozpoczynająca się dziś nowa droga będzie dla Związku właśnie drogą do sukcesu.   38. Zjazd ZHP był zdecydowanie rewolucyjnym przedsięwzięciem w dziedzinie przekazu medialnego - ZHP360 przez 78 godzin antenowych przybliżało trudne obrady wszystkim członkom ZHP. W tym czasie Zjazd relacjonowany był na Facebooku, Twitterze oraz stronie internetowej. Na największe słowa uznania zasługuje niezastąpiona obsługa biura Zjazdu. To dzięki staraniom ponad 130-osobowej grupie wolontariuszy, ten Zjazd przejdzie do historii jako wydarzenie przełomowe.   Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z efektami prac delegatów, które zostały przedstawione na stronach zjazd.zhp.pl, new.livestram.com/zhp/zjazd oraz profilu ZHP na Facebooku. Nowe władze naczelne Związku Harcerstwa Polskiego:   Przewodniczący ZHP: hm. Dariusz Supeł Naczelnik ZHP: hm. Małgorzata Sinica   Członkowie Głównej Kwatery ZHP: hm. Krzysztof Budziński – zastępca Naczelnika ZHP hm. Lucjan Brudzyński – zastępca Naczelnika ZHP hm. Paweł Chmielewski – skarbnik ZHP hm. Karol Gzyl hm. Emilia Kulczyk-Prus phm. Justyna Sikorska hm. Jacek Smura hm. Grzegorz Woźniak   Rada Naczelna ZHP: hm. Dariusz Supeł - przewodniczący ZHP hm. Jolanta Kreczmańska - wiceprzewodnicząca ZHP hm. Marian Antonik - wiceprzewodniczący ZHP hm. Mariusz Brzozowski hm. Stanisław Dubiel hm. Zbigniew Paweł Skupiński hm. Artur Glebko hm. Iwona Kręczkowska hm. Piotr Wychowaniec phm. Marek Balon hm. Henryk Chrobak hm. Łukasz Rycharski hm. Piotr Walburg phm. Michał Dymek hm. Agnieszka Rytel hm. Jakub Wajman hm. Tomasz Fliszkiewicz hm. Robert Konarski hm. Jacek Kaflowski hm. Mateusz Cebula hm. Adam Hadław hm. Dariusz Brzuska hm. Dorota Całka hm. Michał Landowski hm. Sławomir Gajda phm. Mariusz Maciów hm. Adam Malarz hm. Maciej Grzemski hm. Marek Jasianek hm. Gabriela Jaskólska hm. Andrzej Walusiak hm. Jakub Cichocki hm. Dariusz Zajączkowski   Naczelny Sąd Harcerski ZHP: hm. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc - przewodniczący hm. Janina Nowaczyk - wiceprzewodnicząca hm. Artur Zięba - wiceprzewodniczący hm. Tomasz Antosiak hm. Daniela Gawińska hm. Grzegorz Całek hm. Janusz Banasiak hm. Tadeusz Walaszek hm. Mirosław Froń hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka hm. Bogdan Mierzejewski   Centralna Komisja Rewizyjna ZHP: hm. Anna Piekarz - przewodnicząca hm. Ludwika Dębicka - wiceprzewodnicząca hm. Maciej Grzegorz Wlazło - wiceprzewodniczący phm. Marta Bajrakowska–Syrek phm. Przemysław Zawadzki phm. Robert Kubiczek hm. Wiktor Gruszka phm. Paweł Lipiński hm. Jan Nowociński hm. Waldemar Dolata hm. Krystyna Chowaniec   phm. Małgorzata Lenartowicz redaktor biura prasowego 38. Zjazdu ZHP