zhp.pl

Start Aktualności Po Zjeździe ZHP. Nowe oblicze organizacji.

Po Zjeździe ZHP. Nowe oblicze organizacji.

UDOSTĘPNIJ
, / 1247

Za nami 38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, czyli 4 dni dyskusji, wyborów i podejmowania decyzji. Jednak co najważniejsze, wytyczono kierunki rozwoju ZHP na najbliższe 4 lata, których zadaniem jest wprowadzanie coraz to nowej i lepszej jakości Związku.

 

Po podsumowaniu minionej kadencji, nurtujących pytaniach i wyczerpujących odpowiedziach, drugiego dnia Zjazdu delegaci wybrali nowych przywódców – Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Po raz kolejny zaufaniem obdarzona została hm. Małgorzata Sinica, natomiast Przewodniczącym ZHP wybrany został wiceprzewodniczący w ostatniej kadencji, hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni pokierują dalszymi pracami Związku i zarządzać nim będą aż do 2017 roku.

 

W ciągu ostatnich dwóch dni wybrane zostały również pozostałe władze naczelne – Główna Kwatera, Rada Naczelna, a także Centralna Komisja Rewizyjna i Naczelny Sąd Harcerski.

 

Swoją decyzją Zjazd przyjął też ponad 10 uchwał. Najważniejsze z nich, to te mówiące o kierunkach programowych ZHP, pracy z kadrą 35+, wizerunku organizacji, rozdzieleniu działalności gospodarczej od finansowej, jak również stanowisko o wyrażeniu solidarności z Ukrainą. Gremium przyjęło również uchwałę dotyczącą decyzji o rozpoczęciu starań o zorganizowanie w Polsce 25. Światowego Jamboree Skautowego. To wielka szansa zarówno dla Związku jak i dla całego kraju. Ta uchwała to historia tworzona na naszych oczach, tu i teraz. Teraz nie pozostaje nam więc już nic innego jak rozpocząć prace nad tym wyjątkowym projektem.

 

Zjazd dobiegł końca. Wnioski zostały wysnute, decyzje podjęte. Uczestnicy wrócili do swoich środowisk. Jednak ich zjazdowe przemyślenia zostaną z nami na nadchodzące cztery lata. Liczymy na to, że nowa jakość w ZHP pomoże nam tworzyć nowoczesne, dobre harcerstwo, rozwijające się dynamicznie i wychowujące w duchu tradycyjnych wartości. Wierzymy, że rozpoczynająca się dziś nowa droga będzie dla Związku właśnie drogą do sukcesu.

 

38. Zjazd ZHP był zdecydowanie rewolucyjnym przedsięwzięciem w dziedzinie przekazu medialnego – ZHP360 przez 78 godzin antenowych przybliżało trudne obrady wszystkim członkom ZHP. W tym czasie Zjazd relacjonowany był na Facebooku, Twitterze oraz stronie internetowej. Na największe słowa uznania zasługuje niezastąpiona obsługa biura Zjazdu. To dzięki staraniom ponad 130-osobowej grupie wolontariuszy, ten Zjazd przejdzie do historii jako wydarzenie przełomowe.

 

Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z efektami prac delegatów, które zostały przedstawione na stronach zjazd.zhp.pl, new.livestram.com/zhp/zjazd oraz profilu ZHP na Facebooku.

    

Nowe władze naczelne Związku Harcerstwa Polskiego:

 

Przewodniczący ZHP:
hm. Dariusz Supeł

Naczelnik ZHP:
hm. Małgorzata Sinica

 

Członkowie Głównej Kwatery ZHP:

hm. Krzysztof Budziński – zastępca Naczelnika ZHP

hm. Lucjan Brudzyński – zastępca Naczelnika ZHP

hm. Paweł Chmielewski – skarbnik ZHP

hm. Karol Gzyl

hm. Emilia Kulczyk-Prus

phm. Justyna Sikorska

hm. Jacek Smura

hm. Grzegorz Woźniak

 

Rada Naczelna ZHP:

hm. Dariusz Supeł – przewodniczący ZHP

hm. Jolanta Kreczmańska – wiceprzewodnicząca ZHP

hm. Marian Antonik – wiceprzewodniczący ZHP

hm. Mariusz Brzozowski

hm. Stanisław Dubiel

hm. Zbigniew Paweł Skupiński

hm. Artur Glebko

hm. Iwona Kręczkowska

hm. Piotr Wychowaniec

phm. Marek Balon

hm. Henryk Chrobak

hm. Łukasz Rycharski

hm. Piotr Walburg

phm. Michał Dymek

hm. Agnieszka Rytel

hm. Jakub Wajman

hm. Tomasz Fliszkiewicz

hm. Robert Konarski

hm. Jacek Kaflowski

hm. Mateusz Cebula

hm. Adam Hadław

hm. Dariusz Brzuska

hm. Dorota Całka

hm. Michał Landowski

hm. Sławomir Gajda

phm. Mariusz Maciów

hm. Adam Malarz

hm. Maciej Grzemski

hm. Marek Jasianek

hm. Gabriela Jaskólska

hm. Andrzej Walusiak

hm. Jakub Cichocki

hm. Dariusz Zajączkowski

 

Naczelny Sąd Harcerski ZHP:

hm. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc – przewodniczący

hm. Janina Nowaczyk – wiceprzewodnicząca

hm. Artur Zięba – wiceprzewodniczący

hm. Tomasz Antosiak

hm. Daniela Gawińska

hm. Grzegorz Całek

hm. Janusz Banasiak

hm. Tadeusz Walaszek

hm. Mirosław Froń

hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

hm. Bogdan Mierzejewski

 

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP:

hm. Anna Piekarz – przewodnicząca

hm. Ludwika Dębicka – wiceprzewodnicząca

hm. Maciej Grzegorz Wlazło – wiceprzewodniczący

phm. Marta Bajrakowska–Syrek

phm. Przemysław Zawadzki

phm. Robert Kubiczek

hm. Wiktor Gruszka

phm. Paweł Lipiński

hm. Jan Nowociński

hm. Waldemar Dolata

hm. Krystyna Chowaniec

 

phm. Małgorzata Lenartowicz
redaktor biura prasowego 38. Zjazdu ZHP

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się