3 listopada w Lublinie odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, podczas których ZHP został odznaczony Medalem Św. Jana Pawła II.

W tym ważnym dla ZHP dniu Kanclerz Kapituły Medalu Św. Jana Pawła II pan Ryszard Zawadowski wręczył Przewodniczącemu ZHP i Naczelniczce ZHP to szczególne wyróżnienie.

Medal Św. Jana Pawła II przyznawane jest przez Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana  Pawła II, które postanowiło w roku 40. rocznicy wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, w 13. rocznicę Jego odejścia do Domu Pana, a także w perspektywie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły ustanowić ten medal. Jest to pierwsze tego typu odznaczenie ze wstążką i baretką, które jest nadawane z okazji określonych rocznic związanych ze świętym Janem Pawłem II. Medal przyznawany jest za zasługi w upamiętnianiu pontyfikatu naszego papieża.