Zespół Wędrowniczy Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP ogłasza konkurs na komendanta/komendantkę Wędrowniczej Watry 2020.

Poszukujecie nowego wyzwania? Macie pomysł na to, jak jeszcze lepiej i skuteczniej zaplanować tę całoroczną inicjatywę dla wędrowników? A może siedząc kiedyś przy watrowym ogniu z patrolem myśleliście o tym, by poprowadzić przygotowania i rozpalić płomień Wędrowniczej Watry? Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich tych, którzy chcieliby z pełną mocą zaangażować się w działania na rzecz ruchu wędrowniczego. Wszystkie istotne informacje znajdziecie poniżej.

Wymagania względem kandydatów/kandydatek:

 • co najmniej stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni,
 • doświadczenie w organizacji dużych przedsięwzięć programowych,
 • doświadczenie jako uczestnik/uczestniczka lub członek/członkini kadry Wędrowniczej Watry,
 • wiedza w zakresie pracy z metodyką wędrowniczą,
 • bardzo dobre zorganizowanie i umiejętności komunikacyjne,
 • sumienność i terminowość,
 • zaliczona służba instruktorska oraz opłacone składki,
 • akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca/chorągwi, zgodnie z przydziałem służbowym),
 • znajomość pakietu Office i biegła obsługa narzędzi Office 365,
 • doświadczenie w pracy w referacie wędrowniczym jest mile widziane!

Cele jakie ma spełniać Wędrownicza Watra 2020:

 • budowanie i tworzenie wspólnoty ruchu wędrowniczego,
 • wsparcie całorocznej pracy drużyn wędrowniczych w zakresie pracy metodyką wędrowniczą za pomocą zadań przedzlotowych i programu zlotu współtworzonego przez uczestników,
 • upowszechnienie organizacji obozów wędrownych/zgrupowań przez drużyny wędrownicze,
 • przekazywanie dobrych praktyk i szerzenie idei wędrowniczej,
 • poznawanie regionów i piękna Polski.

Pozostałe oczekiwania względem projektu:

 • rzetelne planowanie pracy, w tym budżetowanie przedsięwzięcia,
 • przeprowadzenie przedsięwzięcia w sposób możliwie najpełniej realizujący założone cele przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim cele wychowawcze,
 • stosowanie systemu pracy z kadrą wobec instruktorów zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia,
 • efektywne zarządzanie zasobami,
 • terminowe rozliczenie przedsięwzięcia,
 • rzetelna ewaluacja przedsięwzięcia,
 • współpraca z koordynatorem projektu “Harcerstwo kształci” realizowanego ze środków PO WER 1.4.

Wymagane treści zgłoszenia:

 • przedstawienie własnej kandydatury na Komendanta/Komendantkę Wędrowniczej Watry 2020, z uwzględnieniem wymagań postawionych w ogłoszeniu.
 • zaproponowanie (co najmniej) 2 osób jako pozostałych członków/członkiń Komendy Wędrowniczej Watry 2020 wraz z określeniem obszaru ich odpowiedzialności w organizacji przedsięwzięcia (obligatoryjnie zastępcy/zastępczynie ds. Programu oraz finansów).
 • krótki opis wizji wstępnej koncepcji organizacyjnej i programowej (główna idea programowa, sposoby zaangażowania uczestników w realizację działań programowych zlotu, pomysł na współpracę komendy z innymi zespołami/komendami na różnych szczeblach organizacji).

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Możecie przesyłać je (oraz wszelkie zapytania dotyczące konkursu) do 30 czerwca na adres [email protected].

hm. Sylwia Wójcik HR
Szefowa Zespołu Wędrowniczego WWM GK ZHP