Zostań częścią projektu Jamboree! Zespół Jamboree 2023 poszukuje Członka Międzynarodowej Grupy Kontaktowej (ICG) ds. World Scout Youth Forum.  

Zadania członka grupy będą polegały m.in. na udziale w bieżących pracach i spotkaniach ICG, reprezentowaniu ZHP na spotkaniach zagranicznych, nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów w Narodowych Organizacjach Skautowych WOSM, głównie z osobami pełniącymi funkcje tzw. Youth Advisors (Młodzieżowych Doradców) lub będącymi delegatami organizacji skautowych na forum młodzieżowe, zaangażowaniu, organizowaniu lub współorganizowaniu projektów międzynarodowych, utrzymywaniu bieżących kontaktów międzynarodowych (e-mail, Skype, media społecznościowe), promowaniu Polskiej Kandydatury.

Od wybranych osób oczekuje się zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań w wymiarze ok. 5 godz. tygodniowo (przy czym w okresach intensywniejszej pracy może być wymagane większe zaangażowanie).

Poszukiwana jest jedna osoba. Od kandydatów oczekiwane jest zaangażowanie w okresie od marca 2017 r. do września 2017 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji jest dyspozycyjność w dniach 6-18 sierpnia 2017 r. umożliwiająca wzięcie udziału w tym terminie w 41st World Scout Conference & 13th World Scout Youth Forum.

Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 21-03-2017 r. 

Więcej informacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym: ICG_Członek_Grupy_Roboczej_ds_World_Scout_Youth_Forum_Interameryka