W dniach 5-6 października 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP  "Perkoz" obradowały władze naczelne ZHP. Rada Naczelna ZHP podczas posiedzenia podjęła m.in. uchwałę obniżającą górną granicę wieku wędrowniczego do 21 roku życia.

 

Temat przesunięcia tej cezury z 25 na 21 był tematem omawianym w środowisku wędrowniczym od wielu lat, a przynajmniej od Wędrowniczej Watry 2009 w Imiołkach, kiedy to sami drużynowi pracujący w drużynach wędrowniczych zgłosili trudność opracowania i prowadzenia programu drużyny, atrakcyjnego zarówno dla 16-latka, jak i dla dwudziestokilkulatka.

 

Od tego czasu instruktorzy Wydziału Wędrowniczego GK ZHP, chorągwianych referatów wędrowniczych i inni instruktorzy związani z ruchem wędrowniczym przygotowywali narzędzia i poradnictwo przygotowujące wprowadzenie tej zmiany. W wydanych podręcznikach drużynowego wędrowniczego „Wędrowniczym Szlakiem” i „Nie mała sztuka”, które w ciągu ostatnich 3 lat dystrybuowane były wśród drużynowych pojawiły się rozdziały mówiące o „wyjściu wędrownika z organizacji”. Zagadnienie to było poruszane również w artykułach zamieszczanych w Internetowym Magazynie Wędrowniczym "Na Tropie" i podczas odbywających się konferencji wędrowniczych.

 

Dodatkowo, Podzespół Wędrowniczy, działający w ramach powołanego przez druhnę Naczelnik Zespołu Metodycznego, opracował propozycje zmian w narzędziach metodycznych. Zmianie ulec mają między innymi wymagania na stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej, dostosowując się do obniżonego wieku wędrowników.

 

Badania metodyczne, przeprowadzone przez Komisję Programową Rady Naczelnej ZHP dwa lata temu dowiodły, że członkowie drużyn wędrowniczych to przede wszystkim młodzież licealna – choć oczywiście wędrownikami są również osoby w wieku wędrowniczym. Wędrownicy są pionem „kadrotwórczym", czyli tą grupą, z której rekrutują się instruktorzy. Do tej pory czas na podjęcie decyzji o rozpoczęciu służby instruktorskiej wędrownicy mieli do 25-go roku życia. Jednak w praktyce, wielu z nich służbę tą podejmuje znacznie wcześniej, często już w wieku 16-tu lat.

 

Wędrownicy w wieku powyżej 21 lat mają możliwość działania w szeregu klubów specjalnościowych, w kręgach akademickich, bądź rozwijać się jako kadra – zarówno specjalistyczna, chociażby we wspomnianych klubach jako instruktorzy specjalnościowi, kadra wspierająca, jak i jako kadra wychowawcza, wstępując na ścieżkę instruktorską. 

  

Rada Naczelna ZHP zdecydowała, że pełne wprowadzenie górnej granicy wiekowej pionu wędrowniczego nastąpi z dniem 1 września 2015 r. Uchwała Rady Naczelnej ZHP wkrótce będzie dostępna na stronie dokumenty.zhp.pl.

    

hm. Ewa Sidor
kierowniczka Wydziału Wędrowniczego Głównej Kwatery ZHP
członkini Rady Naczelnej ZHP