Podczas uroczystej Ceremonii Zamknięcia 25. Światowego Jamboree Skautowego w Korei Południowej, Związek Harcerstwa Polskiego oficjalnie przejął flagę Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Polska będzie gospodarzem kolejnego Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się w 2027 roku w Gdańsku pod hasłem „Bravely”. 

Światowe Jamboree Skautowe to jedno z najważniejszych wydarzeń dla skautek i skautów z całego świata, organizowane co cztery lata w różnych częściach globu. W czasie dzisiejszej Ceremonii Zamknięcia 25. Jamboree na Seoul World Cup Stadium, ZHP symbolicznie przejęło obowiązki gospodarza kolejnego Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się za cztery lata w Polsce. Zaszczyt organizacji Jamboree w 2027 roku, to niezwykle wyróżnienie zarówno dla ZHP, jak i całego kraju. Zlot zgromadzi 50 tys. osób, głównie młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy dzięki wspólnym aktywnościom, będą się rozwijać, zawiązywać przyjaźnie na całe lata, uczyć o innych krajach i kulturach, a także zdobywać umiejętności na całe życie. 

„Przejęcie flagi WOSM przez ZHP to wyjątkowy i historyczny moment dla naszej organizacji, ale i dla całego naszego kraju. Cieszę się, że razem z 535-osobową reprezentacją Polski mogliśmy być świadkami tego wydarzenia. Flagę przejęła druhna z Gdańska i druh z Podkarpacia – co pokazuje, że wszyscy, od morza aż po Bieszczady jesteśmy gospodarzami. To tylko i aż 4 lata – musimy wykorzystać je dobrze!” – mówi hm. Martyna Kowacka, naczelniczka ZHP. 

Jamboree 2027 odbędzie się w Gdańsku, znanym z bogatej historii i gościnności. Hasło zlotu – „Bravely” – ma zainspirować młodych ludzi do odważnego podejmowania wyzwań, stawania w obronie swoich wartości oraz podejmowania odpowiedzialności za przyszłość naszej planety. Jamboree 2027 będzie nie tylko miejscem spotkań i zabawy, ale przede wszystkim miejscem, gdzie młodzi ludzie będą mieli okazję wyjść ze strefy komfortu, podejmować inicjatywę i zabierać głos w ważnych dla nich sprawach, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata dla wszystkich. 

Flaga została przekazana w czasie Ceremonii Zakończenia 25. Światowego Jamboree Skautowego, odbywającego się od 1 do 12 sierpnia w Korei Południowej. Reprezentacja Polski licząca 535 harcerzy i harcerek, głównie w wieku od 14 do 17 lat, przez blisko dwa tygodnie miała okazję nie tylko poznawać kulturę Korei, ale i brać udział w programach edukacyjnych z zakresu przywództwa, przyrodoznawstwa, nowoczesnych technologii, czy ekologii. ZHP, jako jedyna organizacja harcerska z Polski, która jest członkiem WOSM, mogła uczestniczyć w Jamboree i dać możliwość młodym ludziom przeżyć tę przygodę na całe życie. Partnerem wyjazdu polskiej reprezentacji na Jamboree w Korei są Polskie Linie Lotnicze LOT. Dzięki ich wsparciu harcerze będą mają zapewniony bezpieczny i komfortowy transport do i z Korei Południowej. 

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 105 tys. członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 tys. instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM oraz Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek, które skupiają ponad 60 mln osób na całym świecie.