Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego podpisała porozumienie o współpracy programowej z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. 

68d6f2e9 7fde 4176 b715 c030f5d39b81

Porozumienie dotyczy prowadzenia wspólnej działalności edukacyjnej, w szczególności na polu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zawarcie porozumienia jest kolejnym etapem wzmacniania współpracy ZHP z Lasami Państwowymi.
 
W imieniu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych porozumienie podpisał dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. 

Wspólnie uznaliśmy, że dla celów wychowawczych oraz budowania świadomości o działalności Lasów Państwowych istotne jest, by członkowie ZHP mieli możliwość obozowania w lasach, z zachowaniem stosownych uwarunkowań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i prowadzenia gospodarki leśnej, określonych w odrębnych przepisach.

Ponadto, w ramach porozumienia ZHP oraz Lasy Państwowe zobowiązały się do ścisłej współpracy przy organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego 2027, które odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku i zgromadzi ponad 50 tys. skautów i skautek z całego świata.  

9d520273 a022 47fb 901e b5968f4a7927 3

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, które zajmują jedną czwartą powierzchni Polski. Co ważniejsze, powierzchnia ta systematycznie powiększa się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa. Jednym z podstawowych zadań LP jest udostępnianie lasów całemu społeczeństwu.  

W celu wsparcia realizacji porozumienia możliwe będzie zawieranie porozumień wykonawczych pomiędzy regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych oraz komendami chorągwi ZHP.