Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, która działa aktywnie na rzecz innych i dba o to, aby głos każdego był słyszany. Z tego względu ZHP wraz ze 156 sieciami, organizacjami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej podpisało list otwarty do trzech głównych instytucji UE – przewodniczących Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz do prezydencji belgijskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Sygnatariusze listu apelują o wdrożenie otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich obszarach polityki. Apel ze strony ZHP został podpisany przez Naczelniczkę ZHP hm. Martynę Kowacką oraz Przewodniczącego ZHP hm. Krzysztofa Patera.

List zawiera konkretne propozycje dotyczące wdrożenia dialogu – jest to, chociażby zachęcanie do ściślejszej współpracy między podmiotami obywatelskimi i społecznymi oraz propagowanie takiej współpracy. Sygnatariusze listu otwartego #EUCivilDialogueNow wzywają także do zainicjowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dialogu obywatelskiego, a także ustanowienia w każdej instytucji stanowisk na wysokim szczeblu ds. stosunków ze społeczeństwem obywatelskim.

Inicjatorami listu jest Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) i Civil Society Europe.

Sekretariat Rady UE oraz biura Parlamentu Europejskiego i Komisji na szczeblu krajowym muszą nawiązać regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego potrzebują bezpośrednich kanałów, aby zaangażować się w proces kształtowania polityki UE. – Gabriella Civico, przewodnicząca Civil Society Europe