W Gmachu Senatu RP miała miejsce inauguracja obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej, do którego ustanowienia przyczynił się Związek Harcerstwa Polskiego. W inauguracyjnej konferencji prasowej wzięła udział Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałkini Senatu RP, a także m.in. harcmistrzyni Martyna Kowacka – Naczelniczka ZHP i hm. Krzysztof Pater – Przewodniczący ZHP.

Rok Edukacji Ekonomicznej został ustanowiony dzięki staraniom ZHP i partnerów – Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ZK, Fundacji GPW, Czepczyński Family Foundation oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem inicjatywy jest budowanie właściwych postaw wśród społeczeństwa i doprowadzenie do trwałej zmiany – w myśl hasła „Ekonomia – rozumieć, by świadomie decydować”.

Data inauguracji nie jest przypadkowa, bo odbyła się dokładnie w 100. rocznicę uchwalenia, na wniosek Premiera RP Władysława Grabskiego, ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Rok 2024 jest bogaty w setne rocznice związane z ekonomią, będące tym samym inspiracją do działań edukacyjnych w tym zakresie – to także jubileusz powstania polskiego złotego, utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego, wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”.

W Roku Edukacji Ekonomicznej naszym celem jest zarówno dostarczenie młodym ludziom wiedzy i umiejętności ekonomicznych, jak i praca z wartościami takimi jak uczciwość czy zarządzanie zasobami w zrównoważony sposób. – harcmistrzyni Martyna Kowacka, Naczelniczka ZHP.

Wierzymy, że w tym roku każdy harcerz i harcerka zdobędą sprawności ekonomiczne takie jak makler/maklerka, czy świadomy konsument/świadoma konsumentka, a zuchy na rękawie będą miały sprawność grosika! Zdobyta przy tym wiedza i praktyczne umiejętności będą z pewnością wsparciem w odważne wkroczenie w dorosłość dla 107 tysięcy członkiń i członków ZHP.

Wychowanie ekonomiczne realizowane w Związku Harcerstwa Polskiego to nie tylko umiejętności ekonomiczne, ale także praca z wartościami i postawami takimi jak uczciwość czy zarządzanie zasobami w zrównoważony sposób. To w dorosłym życiu przekłada się na szeroko rozumianą etykę biznesu i obywatelską uczciwość, poszanowanie pracowników, współpracowników czy partnerów biznesowych, troskę o środowisko, na praktyczną realizację zasady „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy” – hm. Krzysztof Pater, Przewodniczący ZHP.
20240111 123309198 iOS

fot. Michał Wiraszka