Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę do Polski dotarło już kilkaset tysięcy osób, poszukujących w naszym kraju schronienia od wojny. Wśród nich są oczywiście również dzieci i młodzież. Wsparcie tych młodych ludzi jest dla nas – jako największej w kraju organizacji wychowawczej – ogromnym wyzwaniem i bardzo ważnym polem służby. Dlatego już dziś zapraszamy do wspólnego działania w naszych harcerskich środowiskach osoby z Ukrainy, które czasowo lub na stałe przebywają w Polsce.

Zachęcamy do aktywnego włączenia w pracę naszych gromad zuchowych i drużyn harcerskich wszystkie dzieci i młodzież z Ukrainy na równoprawnych zasadach członków Związku Harcerstwa Polskiego. Wychowanie i wspieranie rozwoju młodych ludzi to zadanie, które będziemy dalej realizować wspólnie, na wszystkich szczeblach organizacji.

Aby ułatwić obywatelom Ukrainy dołączenie do harcerskich środowisk Rada Naczelna ZHP podjęła decyzję o zwolnieniu członków ZHP pochodzących z Ukrainy i mieszkających czasowo lub stale w Polsce z obowiązku opłacania podstawowej składki członkowskiej do 31 marca 2024 r. 

Pełna treść Uchwały nr 109/XL Rady Naczelnej ZHP dostępna jest dla członków ZHP po zalogowaniu: tutaj

Zdjecia na strone 2

– W perspektywie najbliższych miesięcy kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego środowiska psychicznego, umożliwienie budowania więzi z mieszkańcami naszego kraju oraz szerokie wsparcie w ramach edukacji nieformalnej. Budowanie relacji z rówieśnikami pozwoli naszym ukraińskim gościom łatwiej odnaleźć się w nowym otoczeniu, a przez nawiązywanie tak ważnych w tym wieku przyjaźni z większym optymizmem spojrzeć w przyszłość – czytamy w Uchwale Rady Naczelnej ZHP

Nasze zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży z Ukrainy – tych już mieszkających w Polsce, jak i tych, którzy przybywają teraz jako uchodźcy z ogarniętego wojną kraju.

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030