ZHP jako organizacja pozarządowa jest częścią trzeciego sektora gospodarki, który tworzą m.in. fundacje, stowarzyszenia, organizacje samorządu zawodowego. Wszystkim tym podmiotom przyświeca wspólny cel – działanie na rzecz społeczności. W związku z tym warto wymieniać się cennym doświadczeniem i dobrymi praktykami. Taką możliwość mieliśmy, uczestnicząc w II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych „NGO EXPO”.

W przestrzeni Targów Kielce zagościło 170 różnych podmiotów trzeciego sektora, a jako że ZHP jest największą organizacją harcerską w Polsce wspierającą wychowanie dzieci i młodzieży, nie mogło nas tam zabraknąć!

Był to czas owocnych rozmów i sieciowania z innym organizacjami, a także okazja do szerzenia misji naszej organizacji, którą jest „wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”.

Podczas targów dzieliliśmy się naszym doświadczeniem z zakresu wspierania rozwoju młodych ludzi — posłużyły nam do tego autorskie propozycje programowe, czy gry edukacyjne. Ponadto odwiedzający mogli dowiedzieć się więcej o służbie, jaką pełnili członkowie ZHP w pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie, czy podczas pandemii, a także o tym, jak wygląda harcerstwo dzisiaj dzięki dostępnym broszurom.

Instalacja na stoisku ZHP nawiązywała do przyrodniczych walorów Wyspy Sobieszewskiej, na której w 2027 roku ZHP ugości skautki i skautów z całego świata podczas World Scout Jamboree — jednego z największych edukacyjnych wydarzeń na świecie.