Cieszymy się, że przedstawiciele ZHP, wraz z innymi reprezentantami organizacji harcerskich, uczestniczyli w spotkaniu z Parlamentarnym Zespołem Przyjaciół Harcerstwa na zaproszenie pana posła Konrada Frysztaka – przewodniczącego zespołu. Chętni posłowie oraz senatorowie od wielu lat wspierają działania organizacji harcerskich i wysuwane przez nie postulaty, mając za cel kultywowanie oraz krzewienie idei harcerstwa i skautingu w Polsce, a także za granicą.

Podczas ostatniego spotkania, rozmawialiśmy o bieżącej aktywności wszystkich organizacji działających pod protektoratem Prezydenta RP, a także o możliwości wsparcia inicjatyw harcerskich. Część spotkania została również poświęcona stanie przygotowań do 26. Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku, którego ZHP jest gospodarzem.

Światowe Jamboree Skautowe to wielkie, międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Odbywa się co cztery lata i gromadzi dziesiątki tysięcy skautów w wieku od 14 do 17 lat z całego świata, aby promować wymianę kulturową, przyjaźń i przygodę. W 2027 roku Polska będzie gospodarzem Jamboree po raz pierwszy w historii, przyjmując ponad 50 000 skautów w Gdańsku, na co czekamy z niecierpliwością! W końcu wszyscy jesteśmy gospodarzami!