Na festiwalu odbył się panel „Kobieta, harcerka, liderka”, w którym wzięły udział Naczelniczka ZHP, harcmistrzyni Martyna Kowacka, oraz dwie instruktorki z Chorągwi Gdańskiej ZHP – podharcmistrzyni Ewa Sobieniak i podharcmistrzyni Klaudia Szmajdzińska, a rozmowę prowadził podharcmistrz Marcin Surdyn. Nasze prelegentki dzieliły się swoimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z harcerstwem. Opowiadały o swoich pierwszych krokach w ZHP, podkreślając, jakie umiejętności i wartości wyniosły z harcerskich działań, które pomogły im zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dyskutowały także o największych wyzwaniach, przed którymi stoją kobiety-liderki w harcerstwie oraz o tym, jak jako organizacja możemy wspierać rozwój młodych dziewcząt i kobiet.

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego wydarzenia i promować tak istotne dla nas wartości oraz rolę kobiet-liderek w naszym ruchu.

Dzięki takim inicjatywom, jak strefa NGO na Open’erze, pokazujemy, jak ważne są działania na rzecz społeczności oraz jak wielką rolę odgrywają w tym harcerki i harcerze. Wspólnie budujemy lepszy świat, pełen zrozumienia, współpracy oraz wzajemnego wsparcia.

Jeśli jesteście na Open’erze, to koniecznie odwiedźcie stanowisko Chorągwi Gdańskiej, które jest tam przez cały czas trwania wydarzenia, a obecni tam instruktorzy dzielą się z innymi harcerską iskrą braterstwa!