Związek Harcerstwa Polskiego wspiera we wszechstronnym rozwoju młodych ludzi – częścią tych działań jest także edukacja patriotyczna. Z tego względu Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka oraz członek Głównej Kwatery ZHP hm. Piotr Jaworski wraz z harcerkami i harcerzami uczestniczyli w uroczystych obchodach z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

Członkinie i członkowie ZHP pełnili również służbę medyczną oraz porządkową podczas uroczystości. W obchodach brali udział prezydenci: Polski, Izraela oraz Niemiec.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 r. i trwało do 16 maja 1943 r. Było ono największym żydowskim zbrojnym zrywem przeciwko Niemcom podczas II wojny światowej.

005A7247

©ZHP / fot. Mikołaj Zawiślak

Zdjecia na strone 7