Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, która wspiera wychowanie młodych, aby mogli odważnie wkroczyć w dorosłość. Chcemy móc odpowiadać na ich potrzeby, a żeby to robić, niezbędne jest nieustanne poszerzanie wiedzy i poznawanie nowych perspektyw na pracę wychowawczą. Z tego względu, liczna reprezentacja ZHP bierze udział w organizowanym przez WOSM 4. Światowym Kongresie Edukacji Skautowej odbywającym się w Paryżu.

W kongresie uczestniczy Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka, przedstawiciele Rady Naczelnej, Wydziału Zagranicznego GK ZHP, a także zespół zarządzający World Scout Jamboree 2027, które odbędzie się w Polsce. Warto również zaznaczyć, że członkini naszej organizacji – Agnieszka Siluszek jest jedną z liderek zespołu koordynującego to wydarzenie.

Kongres to globalna przestrzeń do wymiany doświadczeń. Kierowany jest do reprezentantów skautowych organizacji z całego świata. Dzięki niemu liderzy mogą wspólnie zastanowić się, jak można wspierać edukację nieformalną dzieci i młodzieży poprzez działanie ruchu skautowego. W tym roku w kongresie bierze udział ponad 400 osób w tym naukowcy, edukatorzy, liderzy opinii czy partnerzy, którzy wspólnie zajmują się pilnymi wyzwaniami stojącymi przed młodymi ludźmi oraz skautingiem.

Tegorocznymi tematami, wokół których skupia się kongres, są m.in.:

– kształtowanie sprawiedliwego i równego świata;

– wspieranie przywództwa młodzieży i partnerstw międzypokoleniowych;

– rozwój w cyfrowym świecie;

– edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.