Starszyzną ZHP są nazywani członkowie organizacji, którzy ukończyli 21. rok życia i nie złożyli Zobowiązania Instruktorskiego. Członkowie posiadający miano seniora, to starszyzna i instruktorzy, którzy ukończyli 55 lat. To właśnie do nich kierujemy to wydarzenie!

Termin złazu:

 • 28-31 sierpnia 2024 r.
 • 31 sierpnia – 2 września 2024 r. – dodatkowa wycieczka do Wilna dla osób zainteresowanych

Dodatkowa składka członkowska:

 • DSCZ Złazu – 630 zł
 • DSCZ na wycieczkę do Wilna – 660 zł
 • DSCZ Złazu + wycieczki do Wilna – 1290 zł

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • nocleg,
 • wyżywienie (III posiłki – śniadanie, obiad, kolacja),
 • transport na wycieczki,
 • pamiątka zlotowa,
 • całościowa organizacja wycieczek,
 • program.

ZASADY ZGŁASZANIA:

 • Zgłoszenia uczestników dokonują komendanci Kręgów, kierownicy Referatów Seniorów lub osoby przez nich wyznaczone w terminie do 15.04.2024 r.
 • Tabele zgłoszeniowe + karty uczestników należy wysłać na adres mailowy: [email protected] lub drogą pocztową na adres: ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.
 • Uczestnicy mogą zabrać opiekuna, który nie jest członkiem ZHP. Musi on wówczas posiadać ubezpieczenie NNW.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • akceptacja regulaminu,
 • opłacona składka członkowska ZHP za III kwartał 2024,
 • terminowe przesłanie tabeli zgłoszeniowej + kart uczestników (do 15 kwietnia br.),
 • opłacenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej za udział w Złazie w wysokości 630 zł w całości do 15.04.2024 lub w poniższych
  ratach:

  • I RATA płatna do 15 kwietnia: 300 zł
  • II RATA płatna do 16 czerwca: 330 zł
   na konto:
   BNP 80 1750 0012 0000 0000 3293 7535
   ZHP Chorągiew Białostocka
   ul. Pałacowa 3/1
   15-042 Białystok
   tytułem: DSCZ, Złaz Seniorów, imię i nazwisko
 • opłacenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej za udział w wycieczce do Wilna w wysokości 660 zł w całości do 15.04.2024
  lub poniższych ratach:

  • I RATA płatna do 15 kwietnia: 330 zł
  • II RATA płatna do 16 czerwca: 330 zł
   na konto:
   BNP 80 1750 0012 0000 0000 3293 7535
   ZHP Chorągiew Białostocka
   ul. Pałacowa 3/1
   15-042 Białystok
   tytułem: DSCZ, Wycieczka Wilno, imię i nazwisko
Program Złazu:

28 sierpnia (środa)
14:00-16:30 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
16:30-17:00 Spotkanie organizacyjne
17:00-19:00 Kolacja
19:00-20:00 Apel rozpoczynający XXXI Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP
20:00-21:30 Otwarcie Złazu

29 sierpnia (czwartek)
7:00-9:00 Śniadanie
9:00-17:00 Zwiedzanie Białegostoku (w trakcie obiad)
17:00-19:00 Kolacja
19:00-21:30 Ognisko

30 sierpnia (piątek)
7:00-9:00 Śniadanie
9:00-18:00 Wycieczki na terenie województwa podlaskiego (6 tras do wyboru)
18:00-20:00 Obiadokolacja
20:00-21:30 Czas wolny lub udział w konferencji

31 sierpnia (sobota)
7:00-9:00 Śniadanie
10:00-11:00 Msza Święta
11:30-12:30 Apel kończący Złaz
12:30 Wspólne zdjęcie

Dodatkowo dla osób chętnych wycieczka do Wilna:

31 sierpnia (sobota)
Wyjazd w godzinach popołudniowych po oficjalnym zakończeniu Złazu, wieczorne zwiedzanie oraz nocleg w Wilnie.

1 września (niedziela)
Całodniowe zwiedzanie Wilna, powrót do Białegostoku na nocleg.

2 września (poniedziałek)
Śniadanie, zawiązanie kręgu oraz powrót do domów.

Początek zorganizowanej działalności seniorów to rok 1936. Przez kolejne dziesięciolecia ruch seniorów dopasowywał się do zmieniających się wyzwań i potrzeb organizacji. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. ukształtował się jako ideowa wspólnota dawnych harcerek i harcerzy złączonych wspomnieniami przeżytych w młodości harcerskiej przygody i wewnętrznej potrzeby dalszej służby. Seniorzy zajmują się historią, pragnąc przypomnieć zarówno młodzieży harcerskiej, jak i społeczności lokalnej, ważne epizody z harcerskiej przeszłości oraz sylwetki działaczy harcerskich. Służą też pomocą metodyczną i organizacyjną hufcom i drużynom. Wspólnota kręgów seniorskich umacnia w starszych członkach i członkiniach ZHP przekonanie o ciągłej przydatności społecznej, napawa wiarą we własne siły, niweluje poczucie osamotnienia i daje siłę do życia. Spotkanie na XXXI Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny ZHP będzie wspólnym czasem, spędzonym przy braterskiej iskrze braterstwa, który połączy pokolenia i da możliwość wymiany doświadczeń. Organizacja wydarzenia w Białymstoku umożliwi poznanie lokalnych zabytków i historii miasta, a także poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!