Wystawa „Harcerskie Drogi do Niepodległej” to projekt wystawienniczy i edukacyjny, realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego, który na celu ma zapoznać harcerzy i harcerki, a także rodziców i sympatyków ZHP z początkami harcerstwa na ziemiach polskich. Inauguracja otwierająca odbędzie się 10 listopada o godzinie 14.00 przy Muzeum Gazowni Warszawskiej. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 30 listopada.

Od 10 listopada, zapraszamy do zwiedzania plenerowej wystawy, która będzie mieściła się przy Muzeum Gazowni Warszawskiej (Warszawa, ul. Krzyżanowskiego 7). Jest to niepowtarzalna możliwość obejrzenia dwóch tuzinów plansz, poświęconych początkom harcerstwa na ziemiach polskich, harcerskiej działalności niepodległościowej oraz udziałowi ówczesnych druhen i druhów w najdonioślejszych wydarzeniach historycznych.

Początki ruchu harcerskiego na ziemiach polskich sięgają 1910 roku, kiedy to młode pokolenie wiedziało, że przyjdzie im stanąć do walki o wolność. Aby podjąć walkę, należało się jak najlepiej przygotować. Program, który realizowany był przez środowiska skautowe działające na terenie Polski, zakładał rozwój duchowy, fizyczny, terenowy, sanitarny oraz wojskowy. Gdy tylko wybuchła wojna, harcerze stanęli do walki o granice Polski i to właśnie ten czas walk i dążeń harcerzy do wolności i odzyskania niepodległości w latach 1914-1921 przedstawia wystawa.

Ekspozycja skierowana jest przede wszystkim do młodzieży harcerskiej, ale także – do wszystkich sympatyków naszego ruchu i do miłośników historii ojczystej.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”