Od jesieni 2023 rozmawiamy w ZHP o SEDNIE – celach, wizji i charakterze ZHP. W hufcach, chorągwiach, na zbiórkach, kursach, konferencjach i teamsach dyskutujemy o tym, po co i jak ma działać ZHP. Czas na częściowe podsumowanie, zebranie inspiracji do dalszych prac i spotkanie w ogólnopolskim, zróżnicowanym gronie! Zapraszamy na drugą konferencję instruktorską SEDNO, która odbędzie się 6 kwietnia w Warszawie

Spotkamy się, aby:

podsumować to, co do tej pory wypracowaliśmy w ramach SEDNA na różnych szczeblach organizacji, podzielić się wnioskami i dobrymi praktykami;

zebrać materiał i inspiracje do kolejnych dyskusji, zarówno w ramach prac nad Statutem, jak i po ich zakończeniu;

podjąć instruktorską refleksję nad sednem ZHP i tym, jak jako organizacja chcemy do niego dochodzić;

w pracach nad Statutem i – ogólniej – dyskusjach ideowych poznawać i uwzględniać zróżnicowanie naszej organizacji, wymieniać się myślami, doświadczeniami i pomysłami;

wypracować propozycje dotyczące części ideowej Statutu ZHP, które wraz z dorobkiem pozostałych elementów SEDNA zostaną przekazane Zespołowi Statutowemu. Uczestnikom i uczestniczkom modułu harcmistrzowskiego chcemy ponadto dać możliwość:

podjęcia harcmistrzowskiej dyskusji na tematy kluczowe dla dalszego funkcjonowania ZHP: wizji, charakteru i celów organizacji;

zwiększenia motywacji i uzyskania inspiracji do prowadzenia dyskusji w swoich środowiskach i zespołach instruktorskich w obszarze idei i wartości;

zyskania przestrzeni do pogłębionej refleksji nad tożsamością ZHP i – szerzej – polskiego harcerstwa oraz wartości, na których się opiera i uwarunkowań zewnętrznych, które je kształtują;

dyskutowania w ogólnopolskim gronie i, dzięki temu, poszerzenia perspektywy patrzenia na ZHP.

Moduł harcmistrzowski posiada akredytację Centralnej Szkoły Instruktorskiej.

REGULAMIN I INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Na konferencję zapraszamy każdego instruktora i każdą instruktorkę ZHP niezależnie od szczebla organizacji, na którym działa.

2. Konferencja odbędzie się 6 kwietnia 2024 r. w centrum Warszawy i potrwa od 10.00 do 19.15.

3. Konferencja odbywa się w formie stacjonarnej. Po jej zakończeniu udostępnimy nagrania lub prezentacje z referatów wprowadzających i podsumowanie pracy warsztatowej.

4. W ramach konferencji zorganizowany zostanie moduł spełniający wymagania konferencji harcmistrzowskiej. Moduł posiada akredytację CSI.

5. W ramach DSCZ (80 zł) zapewniamy obiad, przerwy kawowe i realizację programu konferencji.

6. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń i, po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia, terminowa wpłata DSCZ. 7. Termin zgłoszeń upływa 17 marca 2024 r., a ostateczny termin wpłat 27 marca. Potwierdzenie kwalifikacji będą wysyłane na bieżąco do 29 marca. Liczba miejsc jest ograniczona.

8. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w ciągu 10 dni od otrzymania wiadomości o kwalifikacji na konferencję. Wszelkie informacje dotyczące płatności zostaną przesłane w wiadomości e-mail.

9. W przypadku zbyt małej liczby chętnych zastrzegamy możliwość odwołania konferencji.

10. Dbamy o środowisko, więc prosimy o zabranie własnego kubka, notatnika, smyczy, czegoś do pisania i elektronicznych wersji wszystkich „papierów”, których będziecie potrzebować do udziału dyskusji. Na konferencji jesteśmy w mundurach.

Warunki ukończenia modułu harcmistrzowskiego oraz zadania przed- lub pokonferencyjne znajdziecie tu: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Konfere.aspx

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/PUpH0PHzqP