Zespół ds. metodycznych i programowych Rady Naczelnej zaprasza na cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących kluczowych umiejętności, które są rozwijane w harcerstwie. Spotkania mają na celu zaznajomienie wszystkich instruktorów ZHP ze stanem prac Rady Naczelnej nad tym aspektem oraz umożliwienie włączenia się w proces uporządkowywania tej kwestii, poprzez upowszechnianie własnych doświadczeń i dobrych praktyk. Spotkania kierowane są szczególnie do kadry metodycznej i kształcącej w hufcach.

Trzecie spotkanie z cyklu 5 webinariów będzie dotyczyło obszaru rozwoju duchowego.

Kiedy?
27 marca 2024 roku, w godzinach 20.00-22.00

Gdzie?
Online. Aby dołączyć należy kliknąć w link.

Szczegóły dotyczące procesu podjęcia prac nad kluczowymi umiejętnościami, które są rozwijane w harcerstwie dostępne są tutaj: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Kluczowe-umiej%C4%99tno%C5%9Bci%2C-kt%C3%B3re-rozwijamy-w-harcerstwie-%E2%80%93-spotkania-informacyjno-konsultacyjne.aspx