Druhny i druhowie, 

codziennie działamy na rzecz naszych lokalnych społeczności – małych ojczyzn, które są nam bardzo bliskie, często związane z miejscem dorastania. Ważnym elementem tych działań jest również współdecydowanie o ich, a tym samym naszej, przyszłości. Już w kwietniu będzie ku temu wspaniała okazja – wybory samorządowe. Jeśli tylko możecie to udajcie się do lokalu wyborczego i weźcie sprawy w swoje ręce. Zachęcajmy także naszych bliskich do wspólnego uczestnictwa w tym święcie demokracji!

Patriotyzm oraz aktywność obywatelska, to wartości, którymi kierujemy się na co dzień, prowadząc działania wspierające rozwój harcerek i harcerzy. Widzimy, że członkinie i członkowie ZHP licznie kandydują w najbliższych wyborach samorządowych – cieszymy się z tego, bo jest to piękny przejaw aktywności obywatelskiej. Jednym z kluczowych elementów harcerskiego wychowania jest przykład własny, dlatego aktywność obywatelska kadry ZHP jest ze godna pochwały i zachęcamy do niej każdą członkinie i każdego członka ZHP.

Musimy pamiętać przy tym, że Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją apolityczną. Oznacza to, że wszelkie działania podejmowane przez członkinie i członków ZHP w ramach aktywności obywatelskiej powinny być w pełni zgodne z tą zasadą i nie mogą tworzyć wrażenia powiązania ZHP z konkretnymi partiami, lub ruchami politycznymi oraz nie stwarzać pola do wykreowania przez innych uczestników życia publicznego wrażenia takiego powiązania. Naszym celem jest zachowanie niezależności i neutralności wobec wszelkich stron sceny politycznej. W związku z tym wszyscy członkinie i członkowie ZHP, angażujący się w życie polityczne i społeczne muszą pamiętać o tym fundamentalnym aspekcie naszej działalności.

Wierzymy, że jako odpowiedzialne kandydatki i odpowiedzialni kandydaci dołożycie wszelkich starań, aby nie naruszyć określonej w Statucie ZHP zasady niezależności ideowej i organizacyjnej od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Pomocna będzie z pewnością uchwala Rady Naczelnej ZHP nr 21/XLII z 3 czerwca 2023 roku w sprawie udziału kadry ZHP w życiu politycznym. Koniecznie się z nią zapoznajcie!

Bądźmy liderkami i liderami w naszych społecznościach, zachowując jednocześnie apolityczność, neutralność i szacunek dla różnorodności poglądów. 

harcmistrzyni Martyna Kowacka
Naczelniczka ZHP

harcmistrz Krzysztof Pater
Przewodniczący ZHP