WOW w ZHP

Zadanie WOW w ZHP w ramach projektu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” programu Korpus Solidarności 

Od września 2023 roku Związek Harcerstwa Polskiego realizuje zadanie „WOW w ZHP” w ramach projektu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” programu Korpus Solidarności. Strategicznym celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Nastąpi to przez: 

  • zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy angażują się w działania obywatelskie; 
  • rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne; 
  • wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach, instytucjach publicznych współpracujących z wolontariuszami; 
  • pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem, wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. Poniżej przedstawiamy wybrane działania realizowane w ramach zadania: 

2023
Szkolenia dla wolontariuszy i pracowników (22-24 września 2023; 27-28 listopada 2023) 

Podczas wrześniowego szkolenia wolontariusze mieli okazję wziąć udział w zajęciach team buildingowych, części teoretycznej dotyczącej planowania pracy zespołu i projektów, spotkaniu kierowników wydziałów i zespołów dot. realizacji projektów w ZHP - w tym WOW w NGO i wprowadzenia do Systemu Obsługi Wolontariatu. 

Listopadowe szkolenie dla pracowników współpracujących na co dzień z wolontariuszami w organizacji obejmowało zakres analizy potencjału i rozwoju kompetencji zespołu oraz współpracy z wolontariuszami. Podczas szkolenia pracownicy uczestniczyli również w zajęciach team buildingowych oraz bloku dotyczącym planów działań wydziałów i zespołów wolontariackich. 

Realizacja autorskich minigrantów (20 listopada – 23 grudnia 2023) 

Wolontariusze Związku Harcerstwa Polskiego zrealizowali 4 minigranty (warsztaty dot. wykorzystania gier planszowych w planowaniu projektów społecznych w ramach minigrantu „Gry planszowe jako narzędzie do nauki myślenia strategicznego i planowania.”; narzędzie karciane ułatwiające rozmowę o emocjach z młodzieżą w ramach minigrantu „Rozmawiajmy o naszych emocjach”, „Poznajmy się!”, szkolenie dot. podejmowania działań o charakterze wolontariackim i specyfikę wolontariatu w ZHP w ramach minigrantu „Odkrycie Odznaki Skautów Świata i Szkolenie Tutorów”) 

  

2024
Wizyta studyjna w Radomiu (19-21 kwietnia 2024) 

Wolontariusze organizujący VII Zlot Kadry ZHP i pracownicy ZHP odwiedzili Radomskie Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie korzystając z różnorodnych doświadczeń mogliśmy uwzględnić szeroką perspektywę podczas planowania święta wolontariatu w 2024 roku. Poznaliśmy możliwości współpracy z organizacjami w Radomiu, co mamy nadzieję pozwoli na zaplanowanie dla wolontariuszy wydarzenia na wysokim poziomie i docenienia ich codziennego zaangażowania.

Dofinansowanie: 356 570 zł 
Całkowita wartość zadania publicznego: 364 220 zł 

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content