Druhny i Druhowie,

Chorągwie Podkarpacka, Lubelska i Krakowska potrzebują wparcia w prowadzonej służbie. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat realizowanych działań oraz instrukcje, jak możecie zaangażować się w ich prace. Zwracamy szczególną uwagę, aby do poniższych miejsc przyjeżdżali wolontariusze, którzy mają uzgodniony przyjazd z koordynatorami w poszczególnych chorągwiach.

CHORĄGIEW PODKARPACKA ZHP

Nasi członkowie zaangażowani są tutaj m.in. w działania punktów recepcyjnych – konkretne zadania zależą od aktualnych potrzeb i możliwości. Chcemy w tym zakresie wprowadzić zmianowy system pracy – dlatego do współdziałania zapraszamy członków ZHP z innych części kraju.

Kto może się zaangażować?

 • Patrole złożone z harcerek i harcerzy w wieku 16+ (10-15 osobowe).
 • Zawsze pod opieką minimum jednego pełnoletniego instruktora.

Zgłoszenia i praktyczne informacje

 • Patrole zapraszamy do przyjazdu do Przemyśla na 2-3 dni.
 • Działania koordynuje biuro Komendy Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej.
 • Zgłoszenia telefoniczne pod numerem: 503 907 084 (nie należy przyjeżdżać bez wcześniejszego uzgodnienia).
 • Nocleg zapewniamy w warunkach harcówkowych; szczegóły dotyczące wyżywienia i ekwipunku uzgodnimy po przyjęciu zgłoszenia.
 • Każdy patrol musi mieć ze sobą zgody rodziców na udział w biwaku i służbie, a patrole spoza Chorągwi Podkarpackiej ZHP dodatkowo zgodę chorągwianego koordynatora Harcerskiego Pogotowia ZHP. 

CHORĄGIEW LUBELSKA ZHP

Nasze środowiska są zaangażowane w tworzenie kolejnego punktu recepcyjnego w Chełmie we współpracy z lokalnym samorządem. Zapraszamy harcerki i harcerzy do pomocy w organizacji i obsłudze punktu.

Kto może się zaangażować?

 • Pełnoletni członkowie ZHP

Zgłoszenia i praktyczne informacje

 • Działania koordynuje Hufiec ZHP Chełm we współpracy z władzami miasta Chełm
 • Zgłoszenia poprzez formularz: formularz

Działania koordynuje biuro Hufca ZHP Chełm pod numerem 507865208.

BARDZO WAŻNE!
Nie należy przyjeżdżać bez uzgodnienia.

Nocleg zapewniony jest w warunkach harcówkowych. Szczegóły co do wyżywienia i ekwipunku będą na bieżąco uzgadniane przy kontakcie, zgodnie z posiadanymi możliwościami.

UWAGA: Każdy Patrol musi mieć ze sobą zgody rodziców na udział w biwaku i służbie, a patrole spoza Chorągwi Lubelskiej ZHP dodatkowo zgodę chorągwianego koordynatora Harcerskiego Pogotowia ZHP.

CHORĄGIEW KRAKOWSKA ZHP

Harcerki i harcerze z Chorągwi Krakowskiej ZHP zaangażowali się m.in. w wolontariat na Stadionie Miejskim w Krakowie, gdzie znajdują się punkty zbiórki produktów oraz w prace punktu informacyjnego na Dworcu Głównym PKP. Zapraszamy do wsparcia tych działań.

Kto może się zaangażować?

 • Punkt informacyjny na Dworcu Głównym PKP w Krakowie: pełnoletni członkowie ZHP, którzy znają język ukraiński, rosyjski lub angielski.
 • Punkt zbiórki produktów na Stadionie Miejskim w Krakowie: członkowie ZHP w wieku 16+

Zgłoszenia i praktyczne informacje

Punkt informacyjny na Dworcu Głównym PKP w Krakowie:

 • zgłoszenia poprzez formularz: formularz
 • Punkt działa każdego dnia, 24 godziny na dobę

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030