„Surf Smart” to program edukacyjny, tworzony przez WAGGGS i koncern Norton Lifelock, dotyczący nowych technologii – głównie cyberbezpieczeństwa, ale także wartościowych zastosowań współczesnych technologii, dobrostanu cyfrowego czy równości szans w dostępie do cyfryzacji.

„Surf Smart 2.0. Rzecznictwo” to projekt skierowany do młodych kobiet – wędrowniczek i instruktorek, które interesują się tematem nowych technologii, mediów społecznościowych i cyberbezpieczeństwa. Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby pogłębić lub zdobyć nowe doświadczenia i wiedzę w tym zakresie, to jest idealna okazja! Rekrutujemy uczestniczki programu – liderki rzecznictwa.

Każda z uczestniczek weźmie udział w międzynarodowym szkoleniu online prowadzonym przez WAGGGS i otrzyma dofinansowanie na przeprowadzenie w swoim środowisku projektu społecznego związanego z tematyką Surf Smart.

Daty szkoleń online: 3, 5, 10, 12 czerwca, w godz. 17.00-19.00.

 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach WAGGGS “Surf Smart 2.0. Rzecznictwo”:

Regulamin uczestnictwa w warsztatach WAGGGS “Surf Smart 2.0. Rzecznictwo”

  1. W projekcie “Surf Smart 2.0. Rzecznictwo” koordynowanym przez Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery ZHP, a w szczególności koordynatorkę programu Surf Smart 2.0 hm. Dianę Chmielewską, mogą wziąć udział wędrowniczki i instruktorki należące do ZHP. Udział w akcji jest dobrowolny.
  2. Udział w warsztatach jest darmowy.
  3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 02.06.2024 r. do godz. 23:59, przez wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzXrQNl4z6c5NnvXQANvEtA9UMUxPMThYS1dYS0VFMlJVODdINEU1TEtEVC4u
  4. Wędrowniczka/instruktorka, która przystępuje do akcji, przedstawia zgodę swojego komendanta/komendantki hufca oraz opinię właściwego pełnomocnika/pełnomocniczki komendanta chorągwi ds. zagranicznych. Zgodę oraz opinię w formie pisemnej należy przesłać niezwłocznie na adres: [email protected].
  5. Wypełniając formularz, wędrowniczka/instruktorka zobowiązuje się do wzięcia udziału w szkoleniu online prowadzonym przez WAGGGS w dniach 3, 5, 10, 12 czerwca w godz. 17.00-19.00 oraz do opracowania i wykonania do końca września 2024 projektu związanego z bezpieczeństwem w sieci i/lub równym dostępem do nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
  6. W razie opuszczenia jednego ze szkoleń, wędrowniczka/instruktorka zobowiązuje się do nadrobienia materiału przed kolejnym spotkaniem w uzgodnieniu z koordynatorką programu Surf Smart 2.0.
  7. Odpowiedzialność za wykonanie projektu do 30 września 2024 należy do wędrowniczki/instruktorki. Jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany, wędrowniczka/instruktorka nie otrzyma certyfikatu ukończenia warsztatów WAGGGS “Surf Smart 2.0: Rzecznictwo”.
  8. Koszt projektu, o którym mowa w pkt. 5, realizowanego na podstawie uczestnictwa w warsztatach zostanie dofinansowany do kwoty 500 zł na wędrowniczkę/instruktorkę. WAGGGS i ZHP nie pokrywają pozostałych kosztów realizacji projektu i nie ponoszą odpowiedzialności za jego zrealizowanie. Jeżeli projekt przewyższa kwotę 500 złotych, w planie należy przewidzieć sposoby pozyskania środków na tę część, która nie jest objęta dofinansowaniem. Łączny koszt dofinansowania warsztatów i projektów przez WAGGGS wynosi 10 000 zł.
  9. Koordynatorka programu Surf Smart, osoba wyznaczona w WZA do wsparcia koordynacji projektu oraz pełnomocniczki/pełnomocnicy komendantów chorągwi ds. zagranicznych lub osoby wskazane przez komendantów chorągwi przez cały czas trwania akcji będą wspierali wędrowniczki/instruktorki oraz realizację ich zadań w zależności od potrzeb.
  10. Kontakt do zespołu organizatorów: [email protected].