To właśnie w Krakowie organizacje członkowskie WOSM (World Organization of the Scout Movement) spotkają się, aby podzielić się doświadczeniami z zakresu niesienia pomocy humanitarnej.

Dlaczego ta interaktywna przestrzeń edukacyjna zagości właśnie w Polsce?

To wyróżnienie i podsumowanie służby, jaką pełnili i wciąż pełnią członkowie oraz członkinie ZHP na rzecz uchodźców z Ukrainy. To dzięki ich bezinteresownej pracy co trzeci spośród około 3 mln ukraińskich uchodźców otrzymał pomoc w ośrodkach prowadzonych właśnie przez harcerzy.

Wydarzenie to stanowi również podsumowanie partnerstwa Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) z UNICEF w projekcie UAct: Scouts in Humanitarian Response for Ukraine, w którym Związek Harcerstwa Polskiego miał także swój udział m.in. poprzez prowadzenie punktów ochrony i wsparcia dla uchodźców „Blue Dot”.

ZHP, będąc gospodarzem tego wydarzenia, przywita w Krakowie 150 uczestników z organizacji członkowskich wszystkich regionów WOSM. Podczas sesji plenarnych wystąpią różnorodni mówcy, w tym eksperci Związku Harcerstwa Polskiego.

Wydarzenie rozpocznie się już 9 czerwca i przez pięć dni będzie przestrzenią do budowania partnerstw, wzajemnego uczenia oraz wzmacniania pozycji młodzieży.