W niedzielę 17 października br. Rada Naczelna ZHP podczas obrad XXVI zbiórki podjęła uchwałę, w której odniosła się do kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, Rada podkreśliła, że Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem, któremu dobro drugiego człowieka jest szczególnie bliskie i zaapelowała do władz RP aby w swoich działaniach służących bezpieczeństwu państwa wykazały się troską względem osób krzywdzonych przez władze innych państw, a szukających w naszym kraju schronienia.

Nawiązując do hasła tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju „Światło nadziei” Rada Naczelna zaapelowała do instruktorów harcerskich, by w swojej pracy wychowawczej zwrócili uwagę na budowanie postawy otwartości na innych i ich potrzeby oraz by w swoich środowiskach podjęli wyzwanie i włączyli się w udzielanie pomocy uchodźcom, aby godnie i w zdrowiu przetrwali nadchodzącą zimę i mogli znaleźć niezbędną pomoc i ochronę.

Pełny tekst uchwały:

Uchwała 94/XL