Sprawozdania za rok 2022

Sprawozdanie finansowe ZHP zbiorcze za rok 2022

Sprawozdanie finansowe ZHP
za 2022 rok

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ZHP za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe GK ZHP za rok 2022

Sprawozdanie finansowe GK ZHP za 2022 rok

Sprawozdanie opisowe GK ZHP za 2022 rok

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego GK ZHP za 2022 rok

Sprawozdanie jednostek podległych GK ZHP za rok 2021

Muzeum Harcerstwa

Sprawozdanie finansowe Muzeum Harcerstwa za 2022 rok

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Muzeum Harcerstwa za rok 2022 rok

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Perkoz

Sprawozdanie finansowe OSW ZHP Perkoz za 2022 rok

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego OSW PERKOZ za rok 2022 rok

Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki

Sprawozdanie finansowe SZAiL za 2022 rok

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SZAiL za 2022 rok

Sprawozdanie ZHP jako organizacji pożytku publicznego za rok 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok

Informacja dodatkowa 2022 rok

Sprawozdanie merytoryczne ZHP za 2022 rok

Rachunek zysków i strat za 2022 rok

Bilans za 2022 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2022

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za rok 2022

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

„Zawisza Czarny” to flagowy statek ZHP . Żaglowiec uratował część załogi żaglowca Marques, który zatonął w gwałtownym szkwale. Po wzięciu rozbitków na pokład Zawisza, pomimo wysokiego stanu morza i bardzo silnego wiatru, pozostał w rejonie wypadku, poszukując ofiar. Na Bermudach żaglowiec i jego załogę witano jak bohaterów….
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content