W dniach 16-18 września w Mińsku przedstawiciele ZHP spotkali się z organizacjami partnerskimi działającymi na terenie Białorusi – BRSA i ABG.

Białoruski Republikański Związek Skautowy (BRSA) to członek Regionu Eurazji WOSM. Związek Skautek Białorusi (ABG) należy do Regionu Europejskiego WAGGGS. W oficjalnych spotkaniach wzięli udział członkowie zarządów na czele z przewodniczącymi organizacji.

Celem wizyty na Białorusi było przedstawienie kandydatury ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w roku 2023. Prezentacja założeń organizacyjnych i programowych Jamboree spotka się z ciepłym przyjęciem. Liderzy BRSA zauważyli, że w przypadku przyznania Polsce prawa organizacji jamboree jako sąsiedzi będą mogli pozwolić sobie na stosunkowo liczny udział w przedsięwzięciu oraz bliższą współpracę z ZHP przy jego przeprowadzeniu.

Z obiema organizacjami wymieniliśmy się aktualnościami oraz potwierdziliśmy chęć realizowania współpracy na wszystkich szczeblach – od wymiany drużyn po udział w zlotach i innych przedsięwzięciach krajowych.

W spotkaniach wzięli udział instruktorzy Międzynarodowej Grupy Kontaktowej JPT phm. Katarzyna Greczycho i hm. Robert Kawka oraz kierowniczka Wydziału Zagranicznego hm. Ewa Lachiewicz-Walińska.