W dniach 14-18 sierpnia 2024 roku, Kadra ZHP spotka się na wspólnym szlaku, czyli na VII Zlocie Kadry ZHP w Radomiu. Przestrzeń gościnnych terenów Muzeum Wsi Radomskiej zmieni się w centrum rozmów i wymiany doświadczeń z innymi członkami i członkiniami Związku Harcerstwa Polskiego.

Integralną częścią działalności instruktorskiej jest samorozwój i poszerzanie horyzontów, po to, by odpowiadać na potrzeby i wyzwania, jakie stawia nam XXI wiek. W naszej pracy wychowawczej, staramy się doskonalić swoje umiejętności, by w innowacyjny sposób wspierać wychowywanie dzieci i młodzieży, zrzeszonych w naszej organizacji.

VII Zlot Kadry ZHP to ogólnopolskie wydarzenie, które sprzyja poznawaniu ludzi z różnych środowisk z całej Polski, pozwala podnosić swoje kwalifikacje oraz rozwijać umiejętności. Zlot to również przestrzeń do wymiany doświadczeń instruktorskich. Będą to z pewnością dni pełne wartościowych rozmów i wielu niezapomnianych spotkań.

Już w nadchodzącym roku, wraz z kadrą ZHP spotkamy się na wspólnym szlaku w Muzeum Wsi Radomskiej. W ramach Zlotu, na uczestników czekają cztery ścieżki tematyczne:

 • szlak granatowy – czyli Zlot Drużynowych, realizowany w obozach metodycznych;
 • szlak zielony – czyli warsztaty rozwojowe podnoszące kompetencje komunikacyjne i wychowawcze;
 • szlak żółty – w ramach którego odbędą się różne kursy:
  • Kurs Komendantów, Komend szczepów i związków drużyn; 
  • Szkolenie dla osób od pracy z kadrą w hufcu;
  • Kurs instruktorów i pełnomocników ds. zagranicznych PAXTU IV;
  • Promocja ZHP – kurs dla członków zespołów promocyjnych;
  • Kurs Kadry Kształcącej do ZOKK; 
  • Kurs Trenerski programu „Leave No Trace”;
  • Kurs trenerski programu „Dobrze być sobą” i „Bądź sobą, działaj!” (FBM + ABC);
  • Warsztaty doskonalące dla członkiń i członków komisji rewizyjnych;
  • Moduł I Programu Rozwojowego Lider+ „Kierowanie ludźmi w praktyce” oraz Moduł II Programu Rozwojowego Lider+ „Motywowanie w działaniu” (dla kadry wspierającej);
 • szlak czerwony – czyli Zlot Harcmistrzowski.

Zgłoszenia trwają do 29 lutego.

Regulamin wydarzenia dostępny tutaj, a formularz zgłoszeniowy tutaj.