Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy wesprzeć kombatantów w tym patriotycznym święcie, o czym świadczy otrzymany list na ręce Naczelniczki ZHP hm. Martyny Kowackiej od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Lecha Parella z podziękowaniem za zaangażowanie harcerek i harcerzy ZHP w organizację uroczystości, dbanie o bezpieczeństwo podczas jej trwania oraz zapewnienie komfortu kombatantom.

Cieszymy się, że mogliśmy tego dnia podjąć tak ważną i wartościową służbę – to w końcu ona sprawia, że harcerki i harcerze stają się świadomymi obywatelami, patriotami oraz strażnikami historii.

Druhny i druhowie dziękujemy wam za to zaangażowanie i piękną, wyjątkową służbę, której się podjęliście. Dziękujemy za Wasz wkład, poświęcenie i serce włożone w tę misję. Wasze działanie jest dowodem na to, że wartości, które reprezentujemy, są wciąż żywe i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Zrzut ekranu 2024 06 13 103101Zrzut ekranu 2024 06 13 103119