Staraniem ZHP, a także Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ZK, Fundacji GPW oraz Fundacji Młodzieżowej rok 2024 został Rokiem Edukacji Ekonomicznej!

Członkinie i członkowie ZHP zdobywają całą gamę umiejętności i sprawności, które przydają im się na co dzień — mowa tutaj zarówno o umiejętnościach miękkich, jak i tych praktycznych. W związku z tym pojęcia takie jak inflacja, popyt czy podaż nie są obce harcerkom i harcerzom ze względu na prowadzone działania z zakresu edukacji ekonomicznej przez kadrę wychowawczą ZHP.

Stawiając wiedzę z tego obszaru za ogromną wartość dla młodych ludzi w dzisiejszych czasach ZHP wraz z Warszawskim Instytutem Bankowości, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym ZK, Fundacją GPW, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości zawarł partnerstwo, którego działania doprowadziły do uchwalenia przez Senat RP uchwały ustanawiającej rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Nie jest to przypadkowa data — w przyszłym roku będziemy obchodzić rocznicę 100-lecia: reform gospodarczych Władysława Grabskiego, powstania polskiego złotego, utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego, wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka” — jednej z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej.

Czeka nas aktywny rok pod względem edukacji ekonomicznej, która jest niezbędna we wspieraniu wychowania dzieci i młodzieży do wejścia w dorosłość, a także na rynek pracy, gdyż jak mówił Władysław Grabski: „Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego”