Zespół składający się z przedstawicieli Głównej Kwatery ZHP, sztabu Betlejemskiego Światła Pokoju oraz Wydziału Zagranicznego GK ZHP rozstrzygnął konkurs na reprezentację ZHP podczas Ceremonii Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Wiedniu.


ZHP będą reprezentować 4 patrole z następujących chorągwi: Śląskiej, Mazowieckiej, Łódzkiej i Białostockiej.

Historia Betlejemskiego Światła Pokoju zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Do Polski Betlejemskie Światło Pokoju trafi 11 grudnia w czasie Betlejemskiego Zlotu, który odbywa się w Zakopanem, w dniach 9-11.12.2022 r.