Wychowanie duchowe jest ważną częścią wspierania rozwoju harcerek i harcerzy, dlatego też Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka i hm. Bartosz Bednarczyk – zastępca naczelniczki ZHP ds. relacji zewnętrznych uczestniczyli w uroczystości wprowadzenia relikwii bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W tym roku obchodzimy 20-lecie ustanowienia błogosławionego Wincentego Frelichowskiego patronem harcerzy, dlatego w Święcie Dziękczynienia uczestniczyli polscy harcerze z różnych nurtów, w tym członkowie i członkinie ZHP.

Relikwie kapłana zostały przeniesione w uroczystej procesji ulicami Warszawy. Ks. Frelichowski dołączył do grona 17 polskich świętych i błogosławionych, których relikwie czczone są w wilanowskim Sanktuarium.

Druh Wicek prowadził drużynę w Chełmży, a po wstąpieniu do seminarium opiekował się kleryckim kręgiem akademickim. Gdy wybuchła II Wojna Światowa, zaangażował się w Pogotowie Harcerzy i Harcerek. Tam pełnił służbę do momentu zatrzymania go przez gestapo.

Miłość, której się uczył w rodzinie, była bardzo konkretna. Realizował ją i urzeczywistniał od najmłodszych lat, służąc Bogu przy ołtarzu i ludziom, wierny wartościom, które pokochał, w służbie harcerskiej.

Homilia bp. Sławomira Odera

Źródło: https://ordynariat.wp.mil.pl/

Zdjecia na strone 7